» Uutishuone » Uutiset » Suomalaiset ovat kiinnostuneita tieteestä ja luottavat korkeakouluihin

Suomalaiset ovat kiinnostuneita tieteestä ja luottavat korkeakouluihin

Suomalaiset luottavat edelleen vahvasti tieteeseen ja korkeakouluihin, käy ilmi tuoreesta tiedebarometrista.

Noin 75 % vastaajista kertoo kokevansa hyvin tai melko suurta luottamusta yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Myös tieteeseen ja tiedeyhteisöön laajemmin luotetaan vahvasti. Luottamus on noussut trendinomaisesti vuodesta 2001.

Tiede myös kiinnostaa suomalaisia. 68 % vastaajista on hyvin tai melko kiinnostunut tieteen ja tutkimuksen aihepiirien uutisista. Eniten kiinnostavat lääketiede, yleinen tieteen kehitys sekä ympäristön tilaa koskeva tutkimustieto.

Huolenaiheista kärkeen nousee tutkimusrahoituksen riittävyys. Ainoastaan 9 % vastaajista kokee rahoituksen olevat erittäin tai melko hyvällä tasolla. Sama huoli heijastuu suomalaisen tieteen tuleviin kehitysnäkymiin, joita pitää erittäin tai melko hyvänä vain 29 % vastaajista.

Tiedebarometri on Tieteen tiedotus ry:n kolmen vuoden välein teettämä otantaan perustuva selvitys suomalaisten suhtautumisesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Vuoden 2016 barometri perustuu 1056 vastaukseen.

Tiedebarometri 2016: http://www.tieteentiedotus.fi/files/Tiedebarometri_2016.pdf

Jaa

Seuraa