» Uutishuone » Tiedotteet » Sivistystyönantajat kannattaa yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin esitettyjä muutoksia

Sivistystyönantajat kannattaa yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin esitettyjä muutoksia

05.09.2018

Lakimuutosten tarkoituksena on tukea korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n toimeenpanoa. Keskeiset muutosesitykset koskevat tilaus- ja täydennyskoulutusta, opiskelijavalintoja, tutkintojen pituuksia vieraskielisissä ja kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavissa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kelpoisuusvaatimuksia sekä korkeakoulujen hankerahoituksia.

–On tärkeää, että korkeakoulujen toimintamahdollisuuksia parannetaan esimerkiksi jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaamiseksi ja hallinnollista työtä hankerahoituksien pyörittämisessä vähennetään, sanoo elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen.

Lailla avattaisiin mahdollisuus myydä tutkintokoulutusta tilauskoulutuksena muun muassa suomalaisille yrityksille niin, että myös EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat osallistua tilauskoulutukseen. Tällä hetkellä tilauskoulutus mahdollista EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille kansalaisille.

–Tilauskoulutuksen tarjonnan mahdollisuus on tarpeellinen. Jos kysyntää on, tällä kyetään vastaamaan siihen. Suurin kysyntä työssä olevien koulutuksessa kohdistuu silti jatkossakin tutkintoja pienempiin kokonaisuuksiin, toteaa Holopainen.

Täysipainoinen visio 2030 -tavoitteiden saavuttaminen vaatii lakimuutosten lisäksi huomattavia lisäpanostuksia resursseihin ja toisaalta toimintatapojen muuttamista.

Tavoitteena on, että yhä useampi nuori suorittaa korkeakoulututkinnon. Samanaikaisesti on tarve lisätä voimakkaasti jatkuvan oppimisen tarjontaa. On puhuttu jopa miljoonan ihmisen uudelleenkoulutustarpeesta pelkästään tekoälyn ja digitalisaation kehityksen myötä.

–Jatkuvan oppimisen kokonaisrahoitusta on tarkasteltava laaja-alaisesti. On selvää, että korkeakoulujen nykyisellä perusrahoituksella ei kyetä vastaamaan elinikäisen oppimisen kasvaviin tarpeisiin. Visiotyön jatkovalmisteluissa on pureuduttava tähän, muistuttaa Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen.

Linkki lausuntoon.

Lisätietoja:

Heikki Holopainen, p. 0400 639 331
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivistystyönantajat

Teemu Hassinen, 050-562 7004
toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa