» Uutishuone » Uutiset » Sivistystyönantajat aloittaa koulutusketjun visiotyön

Sivistystyönantajat aloittaa koulutusketjun visiotyön

Suomalainen koulutus on kokonaisuus, joka rakentuu useasta osasta. Jokainen koulutusaste on osa kokonaisuutta, koulutusketjua. Meneillään olevan muutoksen keskellä tulee eri koulutusasteita tarkastella osana suomalaista koulutusketjua. Toisistaan riippuvaisina osina. Sivistystyönantajat tulee kokoamaan vuoden 2017 aikana vision suomalaisen koulutusketjun tulevaisuuden suunnasta.

Suomalaista koulutus-, kasvatus ja tutkimuskenttää kuvaa sana muutos. Nykyinen hallitusohjelma pitää sisällään kunnianhimoisia muutoshankkeita. Niiden avulla halutaan varmistaa Suomen tärkein voimavara, osaaminen, myös tulevaisuudessa.
Muutoksen ja kehittämisen keskellä tulee kiinnittää huomio kokonaisuuteen. Siiloissa ei voi toimia, eikä myöskään kehittää.

Sivistystyönantajat edustaa kaikkia koulutusasteita. Eri koulutusasteiden yhteistyö ja kehittämisen mahdollisuudet näkyvät hyvin liiton toiminnassa.

– Jäsenistömme eri koulutusasteilla on tehnyt hyvää visiotyötä. Tässä työssä, jonka nyt käynnistämme, on tarkoitus keskittyä koko koulutusketjun synergiaan, yhdessä tekemiseen ja yhteiseen tavoitetilaan, sanoo Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen.

Visiotyön tavoitteena on tunnistaa keskinäisiä riippuvuussuhteita ja yhteistyön mahdollisuuksia tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä. Visiotyöhön osallistetaan koulutus-, kasvatus- ja tutkimuskentän toimijoita, työelämän edustajia ja muita sidosryhmiä.

– Tarkoitus on löytää yhdessä kehityssuuntia ja uusia avauksia ainutlaatuisen koulutusketjumme ja Suomen menestyksen varmistamiseksi, jatkaa Hassinen.

Visiotyö käynnistyy elokuussa ja valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Teemu Hassinen p. 050 562 7004
Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat

Minna-Marika Lindström p.050 586 9969
Johtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa