» Uutishuone » Uutiset » Sirpaleisen hankerahan sijaan korotuksia koulutuksen perusrahoitukseen

Sirpaleisen hankerahan sijaan korotuksia koulutuksen perusrahoitukseen

Kaksi vaalikautta jatkuneiden leikkausten jälkeen koulutukseen on tulossa panostuksia. Lisäresurssit nojaavat kuitenkin liikaa määräaikaisten hankeavustusten varaan. Näin tapahtuu etenkin ammatillisessa koulutuksessa ja perusopetuksessa. Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät perusrahoituksen korotusta kaikilla koulutusasteilla.

Sivistystyönantajat edustaa koko koulutusjärjestelmää ja ehdottaa useita toimenpiteitä, joilla Suomen hallitus varmistaa kaikkien koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset tuottaa maamme tarvitsemaa osaamista.

Ensinnäkin perusopetuksen kotikuntakorvauksen tasosta on tehtävä Sivistysvaliokunnan edellyttämä selvitys ja nostettava korvaus 100 prosenttiin.

– Lisäksi perusopetuksen oppilas- ja opiskeluhuoltoon suunniteltu korotus tulee kohdentaa ylläpitäjäneutraalisti, suoraan koulutuksen järjestäjille, sanoo johtaja Laura Rissanen.

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukea on jatkettava vähintään vuoden 2019 tasoisesti ja ammatillisen koulutuksen 80 miljoonan euron lisärahoituksen myöntökriteerejä on väljennettävä.

– Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää tulee arvioida etenkin ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sekä ammatillisen vaativan erityisopetuksen toteutumisen näkökulmasta, Rissanen jatkaa.

Sivista huomauttaa, että korkeakoulujen tutkintomäärien merkittävä kasvattaminen ei onnistu ilman lisärahoitusta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 4 %:n BKT-tavoite edellyttää pitkän aikavälin strategisen tiekartan laadintaa.

Osaavan työvoiman saatavuuden ja työllisyysasteen näkökulmasta jatkuvan oppimisen uudistus edellyttää kaikilla koulutusasteilla resurssien lisäystä ja uudelleen kohdentamista.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkuvuuden kannalta Sivista edellyttää, että taiteen perusopetuksen kehittämisen jatkotyö käynnistetään välittömästi.

Sivistan lausunto.

Lisätietoja:
Laura Rissanen, p. 041 540 4505

Sivista

Jaa

Seuraa