» Uutishuone » Uutiset » Selvitys yliopistojen autonomiasta valmistui – ei tarvetta lakimuutoksiin

Selvitys yliopistojen autonomiasta valmistui – ei tarvetta lakimuutoksiin

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama selvitysryhmä antoi tänään raporttinsa yliopistojen hallinnollisen autonomian tilasta. Selvitysryhmän tukena toimineessa seurantaryhmässä oli Sivistystyönantajien edustajana johtava asiantuntija Heikki Holopainen.

Selvityksen keskeinen johtopäätös on, että yliopistoja koskevan laintasoisen sääntelyn ei tule olla nykyistä yksityiskohtaisempaa. Yliopistoilla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintamallejaan omista tarpeista lähtien ja tässä työssä johtosäännöt ja ennen kaikkea hallintokulttuuri ovat lakia parempia työkaluja. Selvitysryhmän mukaan näiden hyödyntämisessä on vielä opeteltavaa. Selvitysryhmä rohkaiseekin yliopistoja kehittämään hallitusten ja kollegioiden vuorovaikutusta sekä laajempia osallistamisen tapoja.

– Tämä on looginen johtopäätös autonomian näkökulmasta. Mitä tarkemmin yliopistojen asioista säädetään laissa, sitä vähemmän yliopistoille itselleen jää harkintavaltaa, toteaa Holopainen.

Selvityksen pohjaksi ryhmä teki mittavan oikeudellisen katsauksen, kansainvälistä vertailua sekä kyselyitä ja haastatteluita, joissa käsiteltiin hallinnollisen autonomian lisäksi muun muassa yliopistoyhteisön vaikutusmahdollisuuksia, yliopistolain muutostarpeita ja yliopistojen ohjausta. Monissa kysymyksissä vastaukset hajaantuivat voimakkaasti, eikä niistä voi ryhmän mukaan tehdä selkeitä johtopäätöksiä. Eniten yhteistä näkemystä löytyi taloudellisen autonomian rajallisuudesta. Yliopistoilla on valta kohdistaa valtiolta saamaansa rahoitusta parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta yksityiskohtainen rahanjakomalli ohjaa käytännössä resurssien suuntaamista.

– Voisi olla paikallaan tarkastella, kuinka rahoituksen tulosindikaattorisidonnaisuutta voitaisiin vähentää. Tämä toisi yliopistoille paremman mahdollisuuden suunata resurssejaan tärkeiksi katsomiinsa kohteisiin ja lisäisi täten myös autonomiaa, sanoo Holopainen.

Selvitysryhmän raportti löytyy täältä

Lisätietoja:

Heikki Holopainen, p. 0400 639331

Johtava asiantuntija, Sivista

Jaa

Seuraa