» Uutishuone » Uutiset » Selvitys: opettajan ammatti muuttuu lähemmäksi muuta työelämää – palkkausjärjestelmiä uudistettava

Selvitys: opettajan ammatti muuttuu lähemmäksi muuta työelämää – palkkausjärjestelmiä uudistettava

Sivistystyönantajat selvitti oppilaitosten ja korkeakoulujen johtajien sekä esimiesten näkemyksiä johtamisesta, hyvän esimiestyön ominaisuuksista, työnantajaroolista ja mm. muuttuvasta opettajuudesta. Vastausten perusteella esimiestyössä ja johtamisessa korostui ihmisläheinen johtaminen.

Oppilaitoksissa ja korkeakouluissa johdetaan varsin autonomisia asiantuntijoita. Kyselyn perusteella yksilön työn tekemistä halutaan ohjata ja tukea arjen vuorovaikutuksella ja osaamisen kehittämisellä, ei työn tekemiseen puuttumalla. Yli puolet vastaajista näki myös kannustinjärjestelmien kehittämisen tarpeellisena.

– Henkilöstövaltaisella opetus- ja tutkimusalalla toimivat esimiehet ymmärtävät työntekijän arvon. Tämä selkeästi suuntaa heidän ajatuksiaan johtamisesta, toteaa Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen.

Tulosten perusteella voidaan nähdä, että opetusala kehittyy lähemmäksi muuta työelämää. Muuttuva opettajuus ohjaa opetusta opetusmenetelmien laaja-alaistamisen lisäksi kohti muuttuvaa asiantuntijuutta. Siinä korostuu yksittäisten työntekijöiden rooli työyhteisössä ja verkostoissa, ei vain omassa luokkahuoneessaan.

– Muutoksen tarve on ilmiselvä, johtuen muun muassa yhteiskunnan vaatimusten kasvamisesta, työelämän muutoksesta ja monista koulutuksen uudistuksista tulevina vuosina, jatkaa Hassinen.

Autonomiset asiantuntijat vaativat osallistavaa muutosjohtajuutta. Muutoksen onnistumisen kannalta on keskeistä löytää ratkaisuja siihen, miten henkilöstöä tuetaan ja kannustetaan kehittämään toimintaansa.

Johtamisessa tulee tavoitella joustavia tehtävänkuvia ja kannustavaa palkkausta

Yksi työsuhteen ehtojen merkittävin tavoite on tehdä työntekemisestä työntekijälle motivoivaa ja samalla organisaatiolle tuottavaa. Oppilaitoksissa ja korkeakouluissa on oikeus saada palkkio hyvin tehdystä työstä. Opetus- ja tutkimusalalla ei jakovaraa rahalliseen palkitsemiseen varsinaisesti synny vuotuisesta tulojen kasvusta. Tästä johtuen palkkausjärjestelmiltä vaaditaan dynaamisuutta.

– Palkkausjärjestelmiä tulee kehittää siten, että ne mahdollistavat hyvän työsuorituksen huomioimisen joustavasti. Tässä eivät esimerkiksi kokemuslisät tai liian jäykät arviointijärjestelmät oikein toimi, toteaa Hassinen.

Opettajuus on muutoksessa, eikä perinteinen opettajuus vastaa enää nykypäivän tarpeisiin. Muutoksen tukemisessa on esimiehillä ja johdolla tärkeä rooli ja heillä tulee olla johtamisen kannalta oleelliset työkalut käytössään.

Selvitys tehtiin toukokuussa 2017. Kyselyyn vastasi yli 500 esimiestä eri koulutusasteilta. Vastaavaa kyselyä ei ole liiton toimesta aiemmin toteutettu.

Selvityksen aineistoa löydät linkin takaa.

Lisätietoja:
Teemu Hassinen p. 050 562 7004
Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa