» Uutishuone » Uutiset » Perustaitojen vahvistaminen perusopetuksen ytimeen

Perustaitojen vahvistaminen perusopetuksen ytimeen

Viime viikkoina on uutisoitu Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) julkaisusta, jonka mukaan perusopetuksen oppijoiden ohjauksessa ja tukitoimien riittävyydessä on haasteita. Karvin mukaan erilaisia tukitoimia tarvitsevien oppilaiden määrä kasvaa kaikilla koulutusasteilla. Koronapandemia on lisännyt tuen tarvetta entisestään. Perusopetus ei myöskään pysty kuromaan umpeen oppilaiden kotitaustasta juontuvia eroja.

Karvin raportti julkaistaan tilanteessa, jossa koulutuksen järjestäjien arkea on värittänyt jo kohta kaksi vuotta koronapandemian aiheuttamat poikkeustilanteet sekä samaan aikaan toteutetut uudistukset kuten oppivelvollisuuden laajennus.

Sivistystyönantajat on jo pitkään korostanut, että perusopetuksessa tarvitaan panostuksia perustaitojen vahvistamiseen yksilöllisen tuen avulla. Yksilöllistä tukea tarvitaan ennen kaikkea niille, joilla on oppimisvaikeuksia. Samalla on varmistettava, että kaikki pysyvät mukana. Esimerkiksi oppimisanalytiikan avulla vaikeudet voidaan huomata aiempaa tehokkaammin ja vaikeuksiin voidaan puuttua ennen kuin niistä kehittyy ongelma.

Keskeistä on myös kehittää oppilaitosten välistä yhteistyötä, vakinaistaa kaksivuotinen esiopetus ja luoda henkilökohtaisia opintopolkuja. Oppilaitosten välinen yhteistyö on tärkeää ennen kaikkea silloin, kun oppijoiden valmiuksissa esiintyvät puutteet havaitaan koulutusasteelta toiselle siirryttäessä.

Koulutusjärjestelmämme kaipaakin nyt työrauhaa ja aidon mahdollisuuden keskittyä perusasioihin. Vain siten voimme varmistaa sen, että kaikki oppijat pysyvät mukana, eivätkä oppimiserot pääse kasvamaan.

Kirjoitus on julkaistu mielipiteenä useassa lehdessä joulukuussa 2021.

Laura Rissanen
johtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa