» Uutishuone » Uutiset » Perusopetus palaa lähiopetukseen 14.5. alkaen – töihin palaaminen

Perusopetus palaa lähiopetukseen 14.5. alkaen – töihin palaaminen

Hallitus on päättänyt 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen. Tämän jälkeen opetusta ei enää voida järjestää etäopetuksena. Muiden koulutusasteiden osalta hallitus tekee päätöksiä 3.5.

Päätös perustui epidemiologisen arvioon, jonka mukaan valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita. Tämä johtuu siitä, että kansainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole vastaava kuin aikuisilla ja lapset eivät juurikaan ole tartunnan lähteitä. Nykytiedon perusteella koulujen avaaminen on siis turvallista sekä oppilaille että koulujen työntekijöille.

OKM ja THL ovat laatineet yhteisen ohjeen lähiopetukseen palaamista koskeviin järjestelyihin. OPH on parhaillaan laatimassa omaa ohjeistusta. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät.

Työntekijän velvollisuus palata töihin

Työntekijöillä on velvollisuus palata takaisin töihin työpaikalle. Viranomaiset ovat arvioineet palaamisen turvalliseksi noudattaen viranomaisten antamia, käytännön toteuttamista koskevia ohjeita, kuten opetusryhmien koon rajaamista ja erillään pitämistä sekä hygieniaohjeistusta.

Jos työntekijä on koulujen avaamisen jälkeen pois töistä, menetellään kuten normaalitilanteessakin, eli työntekijän tulee joko sopia poissaolosta työnantajan kanssa tai toimittaa todistus työkyvyttömyydestä. Työnantajan on hyvä muistuttaa organisaation poissaoloista ilmoittamista koskevista käytännöistä. On tärkeää korostaa viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti, ettei työpaikalle saa tulla, jos työntekijällä on koronaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon viittaavia oireita. Mikäli oireita ilmaantuu työpäivän aikana, on työntekijä viranomaisen ohjeiden mukaisesti lähetettävä pois työpaikalta ja ohjata olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon toimintaohjeiden saamiseksi sekä koronavirustestiin hakeutumiseksi.

Riskiryhmät

Lähtökohtaisesti kaikilla työntekijöillä on velvollisuus palata takaisin työpaikalle. Riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden osalta arviointi tehdään yhdessä työterveyden ja työnantajan kanssa. Sama koskee työntekijöitä, joiden läheisiä kuuluu riskiryhmiin. OKM ja THL ovat ohjeessaan todenneet, että erityisen riskin muodostaa vaikea perussairaus tai sairaus, joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä. Pelkästään riskiryhmään kuuluminen ei ole poissaoloperuste, vaan työterveyshuolto arvioi poissaolon tarpeellisuutta ja tarvittavia toimenpiteitä yhdessä työnantajan kanssa tapauskohtaisesti.

OKM:n ja THL:n ohje kouluihin tästä (päivitetty 4.5.2020).

OKM:n usein kysytyt kysymykset koronasta tästä.

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät tästä.

OPH:n sivuille tulevat ohjeistukset tästä.

Jaa

Seuraa