» Uutishuone » Uutiset » Oppilaitosten turvallisuusosaamista kehitetään yhdessä yritysten kanssa Turvallisuuskumppani-hankkeessa

Oppilaitosten turvallisuusosaamista kehitetään yhdessä yritysten kanssa Turvallisuuskumppani-hankkeessa

Sivistystyönantajat on aloittanut hankkeen verkostokumppanina ja auttaa hankkeesta kiinnostuneita jäseniään. Turvallisuuskumppani-hanke nostaa esille turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkityksen toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksessa.

Turvallisuuskumppani-hanke on yksi Työturvallisuuskeskuksen kärkihankkeita, joka toteutetaan monialaisena yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on edistää työelämään siirtyvien osaajien turvallisuustietoisuutta kiinnittämällä huomiota turvallisuusosaamisen omaksumiseen jo opiskeluaikana.

Turvallisuuskumppanin toinen tavoite on yhteistyö. Tarkoituksena on lisätä oppilaitosten ja yritysten sekä muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä oppilaitosten turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen kehittämisessä sekä hyvien käytäntöjen jakamisessa.

– Työturvallisuusasioissa aloitan aina toteamalla, että työnantaja vastaa työturvallisuudesta. Mutta jokaisella työyhteisön jäsenellä on tärkeä rooli ja vastuu työturvallisuuden toteutumisessa. Turvallisuuskumppani -hankkeessa työyhteisön jäsenten vuorovaikutus sekä opintojen ja työelämän välinen jatkumo on tunnistettu nerokkaalla tavalla, kertoo Sivistystyönantajien työmarkkinalakimies Anna Hakola.

Turvallisuuskumppani -hankkeessa on tunnistettu yritysten ja työpaikkojen odotukset, jotka liittyvät oppilaitoksista valmistuvien mahdollisimman hyviin työelämävalmiuksiin. Valmiuksilla tarkoitetaan ennen muuta oman alan töiden hallintaa, mutta myös muita kykyjä toimia työyhteisössä ja työympäristössä. Keskeisimpiä asioita ovat:

• hyvä turvallisuusasenne,
• työturvallisuuden perusteiden tuntemus ja
• turvallisten työtapojen osaaminen.

Turvallisuuskumppani -hanke sai alkunsa työelämän tarpeista. Työmarkkinajärjestöt saivat tietoa monesta teollisuuden alan työpaikasta, joissa oli kiinnitetty huomiota siihen, että oppilaitoksista valmistuvien henkilöiden turvallisuuteen liittyvissä asenteissa ja osaamisessa on ollut puutteita. Tämän johdosta työmarkkinajärjestöjen hallinnoima organisaatio Työturvallisuuskeskus, sen kemianteollisuuden työalatoimikunta ja eräät ammattiin valmistavat oppilaitokset ovat yhteistyössä pohtineet mahdollisuuksia, miten voisivat vahvistaa valmistuvien opiskelijoiden turvallisuusosaamista.

Liikkeelle on lähdetty jo lukuisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Nyt valmisteilla on myös yliopistoille tarkoitettu pilottihanke.

– Sivista on mukana nyt verkostokumppanina ja välittää tietoa jäsenilleen hankkeesta. Autamme myös hankkeesta kiinnostuneita jäseniä ottamaan ensi askeleita! Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä, kehottaa Hakola.

Turvallisuuskumppanin esittelydiat löytyvät tältä sivulta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Anna Hakola, Sivista, anna.hakola@sivista.fi
Petri Pakkanen, Työturvallisuuskeskus, petri.pakkanen@ttk.fi

Jaa

Seuraa