» Uutishuone » Uutiset » Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen – Diakin tukipalveluita kehitetään jatkuvasti

Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen – Diakin tukipalveluita kehitetään jatkuvasti

Opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat puhuttaneet jo kauan oppilaitoksia ja korkeakouluja. Koronapandemian pitkittyessä, opiskelijoiden jaksamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.

Työtä opiskelijoiden jaksamisen ja tukemisen eteen on tehty pitkään, tarpeet kuitenkin muuttuvat, erityisesti nykyisen poikkeustilanteen vuoksi, joten tekemistä vielä riittää.

Tutustuimme jäsenistömme opiskelijoille tarjottaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin. Diakin palveluista haastattelimme kuraattori Tiina Ikosta.

Kysyimme myös Diakin opiskelijakunnalta O´Diakon toiminnanjohtaja Sanni Kupiaiselta, mitä ajatuksia aihe herättää.

– Pandemia-aika on vaikuttanut merkittävästi suureen osan opiskelijoiden hyvinvointia. Rajoitusten jälkeen huomiota tulee kiinnittää korkeakouluissa, myös Diakissa, erityisesti opintojen ohjaukseen sekä yhteisöllisiin teemoihin. Koronan aikana korkeakoulussamme on aloittanut useita ryhmiä, jotka eivät ole päässeet ryhmäytymään kunnolla rajoitusten vuoksi. Yhteisöllisyyden tukeminen koronan jälkeen on todella tärkeää, sanoo Sanni Kupiainen.

– Monien opinnot ovat vaikeutuneet koronan aikana, joten opintojen ohjaus sekä muu opintojen tuki tulee turvata ja resursoida koronan jälkeisenä aikana. Eri vaiheessa opintoja olevien opiskelijoiden erilaisiin haasteisiin tulee pystyä vastaamaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, Sanni Kupiainen jatkaa.

– Opiskelijoiden kohtaaminen aidosti on hyvä alku, mutta koronan vaikutuksia tullaan korjailemaan vielä pitkään. Diakista valmistuvien tulevaisuuden ammattilaisten ammattitaito ei saa olla heikompaa kuin aiemmin valmistuneiden, painottaa Sanni Kupiainen.

– Valtakunnallisia muutoksia vaaditaan esimerkiksi mielenterveyspalveluiden saatavuuteen sekä opintotukiasioihin. Opintojen viivästyminen koronan ja siitä johtuvien henkilökohtaisten haasteiden vuoksi ei voi vähentää käytettävää opintotukea, lopettaa Sanni Kupiainen.

Poikkeustilanteen pitkittyminen herättää huolta

Yleinen koronatilanne rajoituksineen ja epävarmuuksineen kuorimittaa opiskelijoita. Etäopiskeluaikana opiskelijoiden tarve tukeen on osin erilaista kuin normaaliaikana. Osalle opiskelijoista etäopiskelu taas sopii hyvin.

Diakissa opiskelun tukipalvelut ovat toimineet normaalisti koko poikkeustilanteen ajan.

Opiskelijoiden vointia on seurattu opiskelijakyselyillä ja esimerkiksi paikallisten opiskeluhyvinvointiryhmien kautta.

– Tukipalvelut on siirretty verkkoon ja niitä on toteutettu yhdessä yhteistyökumppanien esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon ja kirkon oppilaitostyön kanssa, sanoo Tiina Ikonen.

Opiskelijoiden vointia on seurattu opiskelijakyselyillä ja esimerkiksi paikallisten opiskeluhyvinvointiryhmien kautta. Yksittäisillä lehtoreilla on myös tietoa opiskelijoiden voinnista opetuksen ja esimerkiksi harjoittelujen ohjaamisen kautta.

Tukipalveluiden kohdentaminen tärkeää

Poikkeustilanteen pitkittyminen on herättänyt huolta opiskelijoiden voinnista ja siitä, millä tavoin opiskelun tukipalveluja voidaan parhaiten kohdentaa ja kehittää. Opiskelijakyselyiden avulla ei tavoiteta kaikkia opiskelijoita. ja on mahdollista, että eniten tukea tarvitsevat opiskelijat eivät vastaa kyselyihin. Diakissa onkin pohdittu, millä eri keinoilla opiskelijoiden kuulumisista voitaisiin saada enemmän tietoa.

– Tätä kysymystä on käsitelty muun muassa opiskelijapalveluiden kokouksissa sekä kampusten opiskeluhyvinvointiryhmissä. Keskusteluja on myös käyty lehtorien ja muun henkilöstön edustajien kanssa, Ikonen toteaa.

Diakissa opiskelun tukipalvelut ovat toimineet normaalisti koko poikkeustilanteen ajan.

Diak on koonnut yhteen ideoita sekä opiskelijoiden kuulumisten kysymiseen että heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Havainnoissa nousivat esiin mm. opintojen etenemisen seuranta, hyvinvointipalveluiden parempi näkyminen digipalveluissa, koko henkilöstön sitouttaminen opiskelijoiden hyvinvointiin ja tilanteen jatkuva ja monipuolinen seuraaminen. Huomiota kiinnitetään myös kansainvälisten opiskelijoiden tilanteisiin.

Opiskeluhyvinvointityötä tehdään Diakissa myös kahdessa hankkeessa. Oulussa toimii Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hanke ja huhtikuussa on alkanut valtakunnallinen Ohjauksella hyvinvointia -hanke, jota Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa. Molemmissa hankkeissa Diak toimii yhdessä muiden korkeakoulujen ja hyvinvointitoimijoiden kanssa.

– Hankkeissa on mahdollista sekä kehittää uusia toimintamalleja että laajentaa ja edelleen kehittää nykyisiä malleja. Tähän tulemme panostamaan, jotta opiskelijoiden jaksamiseen on kattavasti tukea, Ikonen lopettaa.

Jaa

Seuraa