» Uutishuone » Uutiset » Opetuksen kehittäminen: Laurean uudessa ohjausmallissa kesken jääneet opinnot saadaan maaliin – 171 tutkintoa kahdessa vuodessa!

Opetuksen kehittäminen: Laurean uudessa ohjausmallissa kesken jääneet opinnot saadaan maaliin – 171 tutkintoa kahdessa vuodessa!

Osaajapula vaivaa monia toimialoja. Eri alojen vetovoima näkyy jo siinä, minne opiskelijat hakeutuvat opiskelemaan. Niin sanotuilla hakupainealoilla riittää hakijoita roppakaupalla ja kaikki halukkaat eivät pääse sisään, kun taas jotkut alat tekevät kaikkensa, jotta houkuttelevat opiskelijoita. Opiskelijoiden houkuttelevuuden lisäksi on oleellista puhua pitovoimasta eli siitä, että opiskelijat eivät keskeytä opintojaan ja valmistuvat. Kyse on mitä suurimassa määrin siitä, että työmarkkinoille valmistuu tarpeeksi eri alojen osaajia.

Tässä juttusarjassa käsittelemme tätä opiskelijoiden pitovoimaan liittyvää tärkeää teemaa, opetusta ja sen kehittämistä. Vuorossa Laurean ohjauksesta, opiskeluhyvinvoinnista ja pedagogiikan kehittämisestä vastaava johtaja Pauliina Nurkka.

Pauliina Nurkka Laurea, opetuksen kehittäminen

-Meillä oli vahva yhteinen tahtotila siitä, mitä hyvä työelämän tarpeita, tutkimuksellisuutta ja opiskelijan vahvaa osallisuutta integroiva pedagogiikka on, sanoo Pauliina Nurkka.

– Olin vuosituhannen alussa mukana tekemässä Laurean pedagogista strategiaa, joka pohjautui Laureassa kehitettyyn Learning by Developing -malliin (LbD). Tämä taisi olla ensimmäinen kerta, jolloin yksi valittu pedagoginen malli määriteltiin koko korkeakoulua koskevaksi. Samaan aikaan tehtiin iso opetussuunnitelmauudistus, ja aloimme toteuttaa ensimmäistä osaamisperusteista opetussuunnitelmaamme. Meillä oli vahva yhteinen tahtotila siitä, mitä hyvä työelämän tarpeita, tutkimuksellisuutta ja opiskelijan vahvaa osallisuutta integroiva pedagogiikka on, sanoo Pauliina Nurkka.

Yhteinen käsitys pedagogiikasta piti päivittää

– Seuraavan kymmenen vuoden aikana toimintamallia auditoitiin useaan kertaan, ja palautteiden perusteella toiminnan kehitystyötä tehtiin aktiivisesti. Muutama vuosi sitten havahduimme miettimään, onko meillä edelleen yhteinen ymmärrys siitä, mitä meidän pedagogiikkamme on.Tunnistimme tarpeen yhteiselle päivitykselle ja sanoittamiselle, Pauliina Nurkka toteaa.

Vuonna 2020 Laureassa vietettiin LbD-teemavuotta. Samaan aikaan ymmärrettiin, että yhteinen käsitys ei enää ollutkaan niin yhteinen johtuen mm. henkilöstön vaihtuvuudesta.

– Ajatukset pedagogiikasta olivat hajautuneet. Pandemian myötä oppiminen digitaalisessa ympäristössä nousi vahvasti esiin. Opiskelijakeskeisyys, osaamisperustaisuus ja työelämäläheisyys sekä painotuksemme ohjaukseen ja joustavuuteen olivat asioina jo olemassa, mutta halusimme sanoittaa ne selkeämmin. Näin syntyivät pedagogiset linjauksemme, kertoo Pauliina Nurkka.

Pedagogisen ohjelman laatiminen on aloitettu Laureassa vuoden 2022 aikana

Laurealaisen kulttuurin mukaisesti kehittämistyötä halutaan tehdä mahdollisimman isolla porukalla.

– Nyt meitä on 75 laurealaista mukana pedaohjelmatyössä, opetushenkilöstöä on noin puolet ja puolet edustavat TKI:tä tai muuta palvelutoimintaa. Ryhmä muodostui aktiivisista vapaaehtoisista, jotka halusivat muotoilla omaa työtään. Olemme syksyn aikana käyneet dialogia siitä, mitä ajattelemme pedagogiikastamme ja mitä sillä tavoittelemme. Keskustelua käydään kuuden eri teeman kautta. Ohjelmaa on työstetty työpajassa myös opiskelijakunnan kanssa, Pauliina Nurkka avaa.

Ensimmäinen työstettävä teema on osaamisperustainen arviointi ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

– Olemme kehittäneet osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteitä jo useita vuosia, jonka seurauksena volyymi onkin kasvanut ja opiskelijapalautteiden perusteella laatu on parantunut. Prosessien kehittämisen rinnalla on tarkasteltu arjen käytänteitä ja ohjausta. Tavoitteena on yhtenäistää niin arviointiprosessit kuin -käytänteetkin kaikilla aloilla aidosti osaamisperustaisiksi, sanoo Pauliina Nurkka.

Työtä opinnollistamisen, kansainvälisyyden ja ohjauksen parissa tehdään jatkuvasti

– Opinnollistaminen on toinen teema. Se ei ole meillä vielä kasvanut vaihtoehtoiseksi tavaksi hankkia osaamista niin paljon, kuin olisi mahdollista osaamisperustaisen ajattelumme mukaan. Nyt selkeytämme prosessia opiskelijalähtöisemmäksi, Pauliina Nurkka kertoo.

– Kolmas teema on kansainvälisyys pedagogisessa mielessä. Keskustelemme siitä, miten teema näyttäytyy opiskelijalle ja mitä kansainvälistä osaamista pitäisi syntyä. Tähän liittyy myös monikulttuurisuusosaaminen sekä kieli- ja viestintäosaaminen, hän jatkaa.

– Neljäs teema on LbD-malliin liittyvä: miten tutkittu tieto ja TKI-toiminta sekä avainkumppaneidemme tarpeet ja osaaminen saataisiin systemaattisesti integroiduksi opiskelijoiden oppimiseen ja toisaalta, miten avainkumppanimme voivat entistä systemaattisemmin hyödyntää opiskelijoidemme potentiaalia, kysyy Pauliina Nurkka.

– Ohjaus hyvinvointia edistämässä on viides teemamme. Haluamme nähdä ohjauksen laaja-alaisesti ja toteuttaa ohjaustyötä opiskelijoidemme tarpeisiin vastaten. Tutoroinnin, uraohjauksen, muun opintojen ohjauksen ja henkilökohtaisen pedagogisen ohjauksen lisäksi tarvitaan yksilöllistä tukea myös opiskelutaitojen ja opiskeluhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Uskomme oikeaan osuvan ohjaustyön tuottavan hyvinvointia opiskelijoidemme lisäksi myös henkilöstöllemme, Pauliina Nurkka kertoo.

Pedagoginen henkilökohtainen ohjaus uutena teemana

Ajan myötä, ja esimerkiksi koronan aikana, on ilmaantunut uudenlaisia ohjauksellisia tarpeita, myös opintojen etenemiseen liittyviä. Ihan uusimpana ohjauksen teemana on ollut pedagoginen henkilökohtainen ohjaus.

Pauliina Nurkka kertoo esimerkin, miten Laureassa pari vuotta sitten avattiin mahdollisuus suorittaa kesken jääneet opinnot loppuun. Työelämään siirtyneet opiskelijat, joiden opinnot olivat syystä tai toisesta jääneet kesken, pääsivät nyt jatkamaan niitä ohjauksen turvin. Osalla valmistuminen oli jäänyt vain muutaman opintopisteen päähän.

– Heille avattiin erillishaku ja lähdimme rakentamaan vahvaa keskitettyä ohjausmallia. Nyt jo yli 170 opiskelijaa on saanut opintonsa valmiiksi kahden vuoden aikana. Meillä on noin 15 eri alojen ohjaajaa, jotka ottavat kopin näistä erillishakuväylän kautta valituista opiskelijoista, eli nimetty ohjaaja ohjaa kaikki opiskelijan opinnot opinnäytetyö mukaan lukien loppuun. Näille opiskelijoille on tyypillisesti kertynyt paljon osaamista työelämästä. Tämä hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Tämä ohjausmalli valittiin vuoden pedagogiseksi teoksi, iloitsee Pauliina Nurkka.

Kehitystyö jatkuu – suurryhmäpedagogiika työn alle

Laurealla on suunnitelmia laajentaa samaa keskitettyä ohjausmallia vielä sisällä olevien opiskelijoiden ohjaamiseen, koska kokemukset ovat olleet niin positiivisia.

– Kuudes ja viimeinen teema pedagogisessa ohjelmassa on laurealainen suurryhmäpedagogiikka. Korkeakoulun kokonaisrahoitus on viime vuosina pienentynyt, vaikka tulokset ovat meillä parantuneet. Taloudelliset seikat ohjaavat siihen, että jotain opetusta toteutetaan isoissa ryhmissä. Jotta siitä ei tulisi liian teknistä, mietimme, miten pedagogiset linjaukset toteutuvat myös suurissa ryhmissä, sanoo Pauliina Nurkka.

– Toivon, että nyt kevään työskentelyyn lähdettäessä syksyllä mukana ollut ydinporukka pysyy ja haluan myös innostaa uusia laurealaisia mukaan! Opiskelijaedustajat liittyvät myös mukaan teemaryhmiin. Elokuussa pitäisi lanseerata sitten uusi pedagoginen ohjelma. Hienoa nähdä, miten osallisuus tuottaa osaamista ja sitoutumista, Pauliina Nurkka lopettaa.

Jaa

Seuraa