» Uutishuone » Uutiset » Opettajien jaksaminen: haluan opettajana olla myös innostaja ja mahdollistaja

Opettajien jaksaminen: haluan opettajana olla myös innostaja ja mahdollistaja

Suomen koulutusjärjestelmä ja opettajat tunnetaan maailman parhaina. Opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja opetus perustuu tutkittuun tietoon. Opetustyö on pitkäjänteistä ja vuorovaikutteista työtä, johon yhteiskunnan ilmiöt ja tilanteet vaikuttavat; esimerkiksi koronapandemia on muuttanut paljon myös opettajien työtä.

Haastattelimme muutamia opettajia ja kysyimme, miten he huolehtivat jaksamisesta tärkeässä työssään

Kerro lyhyesti itsestäsi, mitä opetat ja missä

Olen Niina Mässeli ja opetan peliohjelmointia ja peliteknologioita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa, toimin myös koulutusvastaavana. Toteutan pelisuunnitteluun, yrittäjyyteen ja pelien toteuttamiseen liittyviä opintojaksoja, kyseessä ovat tietotekniset aineet. Toimin ohjaajana Xamkin peliprojekteja, joissa on opiskelijoita mukana. Olen myös mukana muutamassa kehittämishankkeissa, työnkuvani on siis monipuolinen.

Niina Mässeli opettajat jaksaminen

-Työssäni minua innostavat opiskelijat, he ovat työn suola, sanoo Niina Mässeli.

Miksi olet opettaja ja mikä työssä innostaa?

Sain kipinän opettajuudesta jo aikaisin, kun olen omien opintojen aikana kohdannut todella hyviä opettajia. Kävin nuorena kauppalukion, ja siellä minulla oli opettaja, joka oli samalla myös innostaja ja mahdollistaja. Siitä lähti idea, että haluan itsekin mahdollistaa nuorille hyvää tulevaisuutta, saada heidät tajuamaan, että voivat saavuttaa mitä tahansa, kun laittavat itsensä likoon.

Ohjelmistotekniikan opinnoissa kohtasin myös inspirovia opettajia, jotka jatkoivat sen viestin vahvistamista, että kaikilla on mahdollisuus saavuttaa mitä vain, kun tekee parhaansa. Idea opettajuudesta syntyi siis jo nuorena, ja ollut tulevaisuuden näkymänä, mutta ensimmäiset työpaikat olivat muilta aloilta. Aloitin opettajan urani sivutoimisena; täysipäiväisenä päätoimisena opettajana olen toiminut vuodesta 2014.

Opiskelijat ovat työn suola

Työssäni minua innostavat opiskelijat, he ovat työn suola. Työyhteisömme ja sen hyvä ilmapiiri innostaa myös. Uusia asioita voi tehdä ja kokeilla, heitellä ideoita ja saada rehellistä palautetta kollegoilta. Asioita viedään eteenpäin.

Opiskelijoiden kanssa on avoin ja keskusteleva ilmapiiri. Vaikka meillä on käytössä virallisia palautteenantokanavia, niin yksikössämme opetusta tehdään jatkuvassa vuorovaikutuksessa, keskustellen opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa. Opiskelijoilla on sellaista innostumista, halua oppia koko ajan uutta, että se laittaa vaatimaan myös itseltään, pitää olla mukana muutoksessa. Pelialalla palaute on ainoa tapa saada tuotosta paremmaksi. Pitää osata antaa ja ottaa vastaan palautetta. Monessa asiassa me opettajat olemme myös ohjaajia ja mahdollistajia; emmekä aina voi tietää kaikkea, sekin pitää uskaltaa myöntää. Opiskelija voi olla jollain osa-alueella parempi, se on tosi upeaa. Meidän alamme hakijamäärät ovat kovia, tosi motivoituneet pääsevät sisään ja heillä on hurja motivaatio oppia ja tehdä.

Yhteistyö yritysten kanssa innostaa myös sekä opiskelijoita että opettajia. On ihan eri asia tehdä työelämän oikeita harjoitustöitä, kuin keksittyjä juttuja. Juuri nyt teemme Kulttuuripolku -tapahtumaa yhteistyössä Kotkan kaupungin lastenkulttuurikeskuksen kanssa. Noin 500 8.-luokkalaista tulee meidän kampukselle tutustumaan pelikulttuuriin. Teemme ryhmälle erilaisia tutustumispisteitä.

Miten huolehdit jaksamisesta tässä tärkeässä työssä?

Suunnittelen oman aikatauluni etukäteen aika tarkkaan. Varaan kalenterista aikaa tiettyjen asioiden tekemiseen ja suljen muut tekemiset pois. Oman työn aikatauluttaminen on tärkeää. Siten voin realistisesti sanoa, koska on aikaa keskittyä eri tehtäviin. Mitä paremmin voit ennakoida normaaleja tehtäviä, sitä helpompi on pärjätä yllättävien tilanteiden kanssa. Pitää myös olla laitteiden herra. Sähköpostia ei tarvitse koko ajan päivystää. Meilien lukemiseen on hyvä saada rytmi. Itsensä johtaminen on erittäin olennaista ja etäaikana se on vielä korostunut.

Jaksamista auttaa hyvä vuorovaikutus. Omien kollegoiden kanssa on pidetty hyvä keskusteluyhteys, vaikka emme ole olleet samassa paikassa fyysisesti. Vietämme lounastauon yhdessä ja juttelemme niitä näitä, työstä tai vaikkapa lumitöistä. Yhteisön ylläpitäminen on tärkeää.

Töiden priorisointiin pitää panostaa

Nyt etäaikana vapaa-ajan määritteleminen on korostunut. Se on joskus vaikeaa, jos työpiste on olohuoneen nurkassa, niin työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy. Pitää silti osata laittaa kone kiinni ja päättää, että nyt on vapaalla. Pitää osata tehdä jotain muuta ja vaalia omaa aikaa.

Esihenkilön rooli ja johtajien tavoitettavuus on myös oleellista jaksamisessa. Itselläni on tosi hyvä esihenkilö, jonka kanssa voi keskustella, miten tehdään ja millä ajalla. Esihenkilö on helposti lähestyttävä, vaikka hän istuu Mikkelissä, ja minä Kotkassa. Mutta voin ottaa yhteyttä pienellä kynnyksellä. Hyvä esihenkilö auttaa priorisoimaan ja osaa asettaa rajoja, sanoo selvästi, että ei tehdä tätä nyt, jos asialla ei juuri silloin ole kiire.

Jaa

Seuraa