» Uutishuone » Tiedotteet » Oikeus rahankeräykseen on tärkeää korkeakouluille

Oikeus rahankeräykseen on tärkeää korkeakouluille

13.03.2018

Sisäministeriön työryhmä esittää rahankeräyslain uudistamista.

Lakia on muokattu viime vuosina esimerkiksi antamalla ammattikorkeakouluille, yliopistoille ja Kansallisgallerialle oikeus rahankeräykseen. Lain kokonaisuudistaminen ja rahankeräystä koskevien hallinnollisten menettelyjen keventäminen ovat silti tarpeen.

Erityisen tärkeää on säilyttää korkeakoulujen ja Kansallisgallerian oikeus rahastoida kerättyjä varoja pääomaan. Nykyisessä laissa tämä on mahdollista vuoden 2019 loppuun saakka, mutta oikeutta ei esitetä jatkettavaksi.

–Tämä on suuri puute ehdotuksessa, mutta asia voidaan kyllä korjata lopullisessa lainvalmistelussa, uskoo Heikki Holopainen.

Osin kyse voi olla käsitteellisestä epäselvyydestä pääomituksen ja rahastoinnin välillä, mutta pahimmillaan muutos vaikeuttaisi korkeakoulujen toimintaa ja vesittäisi korkeakoulupolitiikan tavoitteita korkeakoulujen rahoituspohjan monipuolistamisesta.

–Aikajänteet koulutuksessa ja tutkimuksessa ovat usein pitkiä, ja rahoitus tutkimushankkeiden tai koulutusohjelmien läpiviennissä kohdentuu monelle vuodelle. Pääomittaminen ja rahastointi antavat mahdollisuuden käyttää rahoitusta pitkäjänteisesti koulutukseen ja tutkimukseen parhaalla mahdollisella tavalla, Holopainen kuvaa.

Uudistuksella pyritään keventämään myös hakukäytäntöjä. Nykyisin esimerkiksi luvanhakuprosessit ovat hitaita.

–Korkeakouluilla ja Kansallisgallerialla on tällä hetkellä määräaikaiset rahankeräysluvat. Jatkossa luvat olisivat toistaiseksi voimassa olevia, mikä vähentäisi hakuprosessiin käytettyä aikaa niin hakijalla kuin käsittelijällä, sanoo asiantuntija Heikki Holopainen Sivistystyönantajista.

Rahankeräyksiin liittyy kiinteä pyrkimys rakentaa laajempaa yhteistyötä muun yhteiskunnan kanssa. Yhteiskunnallinen ja alueellinen vuorovaikutus ovat osa korkeakoulujen tehtävää. Rahankeräyksen yhteydessä lahjoittajasuhteiden hoito ja siitä tiedottaminen osaltaan rakentavat pidempiaikaista yhteistyötä ja lisäävät korkeakoulujen toiminnan avoimuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lue Sivistystyönantajien lausunto aiheesta.

Lisätietoja

Asiantuntija, Heikki Holopainen
Sivistystyönantajat

puh. 0400-639331

Jaa

Seuraa