» Uutishuone » Uutiset » Ohjelmointia ja ihmistieteitä yhdistävälle teknologiayritykselle korkeakoulut ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita

Ohjelmointia ja ihmistieteitä yhdistävälle teknologiayritykselle korkeakoulut ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita

Syksyn 2021 aikana Sivista ja EK toteuttivat sarjan digitreffejä, joissa käsiteltiin erilaisia koulutukseen ja digitalisaatioon liittyviä teemoja mm. millaisia digitaalisia palveluja jatkuvan oppimisen osalta tarvitaan? Kuka vastaa digikehittämisestä? Miten suomalainen huippuluokan pedagoginen ja teknologinen osaaminen valjastetaan yhteisvoimin palvelemaan jatkuvan oppimisen tarpeita?

Aiheesta ”Älyä osaamisen tunnistamiseen – data käyttöön ennakoinnissa” oli puhumassa teknologiayritys Headain perustaja Harri Ketamo, joka kertoi esityksessään myös yhteistyöstä korkeakoulujen kanssa. Haastattelimme aiheesta Harri Ketamoa.

– Meille tutkimukseen perustuvana firmana korkeakoulujen tuotekehitysympäristö on luonnollisesti tärkeä alusta, sanoo Harri Ketamo.

– En ole koskaan oikein osannut päättää olenko yrittäjä vai tutkija. Olen startup – yrittäjä, jolla on vahva tutkijan tausta, Harri Ketamo aloittaa.

Headaissa keskitytään tutkimaan, miten ihmis- ja oppimistieteitä voi tarkastella laskennallisina ilmiöinä ja miten luonnollista kieltä jäsennetään. Yrityksen osaamista käytetään esimerkiksi, kun teksteistä pitää erottaa metadata ja vertailla kaltaisuuksia. Yritys on perustettu 2015 ja sen taustasta löytyy osaamista niin ohjelmoinnista kuin ihmistieteistä. Harri Ketamo on aloittanut opintonsa fysiikasta ja väitellyt tietojenkäsittelytieteistä, mutta opiskeluaikanaan kiinnostui oppimisen psykologiasta ja valmistui myös käsityön opettajaksi.

Korkeakoulujen tuotekehitysympäristö on tärkeä alusta

Hyvissä kumppanuuksissa kehitetään yhdessä ja lopputulemana on heti valmiimpia palveluita ja tuotteita.

– Meille tutkimukseen perustuvana firmana korkeakoulujen tuotekehitysympäristö on luonnollisesti tärkeä alusta. Siinä voidaan ratkaista käytännön ongelmia ja saadaan saman tien palautetta rehtoreilta ja opettajilta. Se on arvokasta tietoa tuotekehityksen kannalta, Harri Ketamo toteaa.

Headailla on monipuolista yhteistyötä koulutuskentän kanssa lopputyöntekijöistä tutkimushankkeisiin.

– Muutamia mainitakseni: Haaga-Helian kautta olemme jäsenenä eurooppalaisessa konsortiossa, jossa on vahvaa tutkimusyhteistyötä. Metropolian kanssa on meneillään yhteistyötä opettamisessa ja kestävässä kehityksessä. Laureassa kehitämme yhdessä työkaluja opiskelijoiden kanssa, Harri Ketamo luettelee.

– Meillä on myös meneillään kiinnostava yhteistyöhanke henkilötason datamallin rakentamisessa. Omista opinnoista muodostuu osaamisportfolio, jossa voi tehdä itselleen kurssisuunnittelua omien tulevaisuuden tavoitteiden mukaan. Jos vaikka on kiinnostunut tietyn yrityksen työtehtävästä, niin mallin avulla voi simuloida, mitä opintoja kannattaa valita. Kyseessä on ennakoiva analytiikka, jolla voi kannustaa opiskelijaa tulevaisuuden valinnoissa, kertoo Harri Ketamo.

– Olemme myös käyneet sekä ammatillisen että korkeakoulukentän ja ministeriön kanssa läpi opintosuunnitelmia. Niitä on verrattu työmarkkinatilanteeseen ja etsitty, löytyykö osaamisen aukkoja. Opetussuunnitelmia voi ohjata saadun tiedon perusteella. Kun työ tehdään hyvin, saadaan tärkeä strateginen työkalu tulevaisuuden osaamistarpeista, kuvaa Harri Ketamo.

Yhteistyössä löydetään ratkaisuja

Keskusteluyhteys korkeakoulujen kanssa on saatu luotua, koska Headai tekee itse tiedettä, ja yhteistyössä on ratkaistu yhteisiä kiinnostuksen kohteena olevia haasteita.

– Teknologiayhtiölle projektitoiminta on luontevaa ja kasvatamme pitkäjänteisesti yhteistyötä, se on meidän tapamme toimia. Ylipäätään olisi hyvä vielä lisätä korkeakoulujen ja yritysten, erityisesti pienten yritysten, yhteistyötä. Puhuisin ”high tech kohtaannosta”. Pienillä yrityksillä ei ole resursseja miettiä, miten saadaan sellaisia prosesseja, joista syntyy isoja yhteisiä hankkeita, Harri Ketamo toteaa.

Korkeakoulukentän lisäksi yhteistyötä olisi tärkeää laajentaa myös muille koulutusasteille muun muassa perusopetukseen ja lukioon. Samalla suomalaisille uusille opetusteknologian aloittaville yrityksille voidaan luoda mahdollisuuksia palveluiden ja tuotteiden testaamiseen kotimarkkinoilla.

Jaa

Seuraa