» Uutishuone » Uutiset » Ohjeita väkivaltatilanteiden ilmoittamiseen

Ohjeita väkivaltatilanteiden ilmoittamiseen

Sivistystyönantajat ry oli mukana Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa –hankkeessa, jossa laadittiin ja pilotoitiin väkivaltatilanteiden ilmoitus- ja käsittelylomakemalli. Hanke toteutettiin OAJ:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä vuoden 2014 aikana. Hankkeen ohjausryhmässä oli mukana myös Sivistystyönantajien edustaja.

Tavoitteina oli kehittää opetus- ja kasvatusalalle sopivaa väkivaltatilanteiden
ilmoitus- ja käsittelymenettelyä. Sen avulla opettajien ja muun henkilökunnan
olisi mahdollista tehdä säännösten mukaiset ilmoitukset väkivaltatilanteista. Hankkeen aikana luotiin lomakemalli, jota kokeiltiin pilottiorganisaatioissa. Kerätyn kokemuksen perusteella oli havaittavissa, että ilmoitusmenettelyä tulisi vielä kehittää sähköisen mallin saamiseksi. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota myös toimenpiteisiin ilmoitusmenettelyn jälkeen.

Hankeraportti on luettavissa osoitteesta http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Stop väkivallalle.pdf.

Lisätietoja:
Työmarkkinalakimies, Tari Aho
09-1728 5715, 0400 339 224
Sivistystyönantajat ry

Jaa

Seuraa