» Uutishuone » Uutiset » Ohjeita opetusalan psykososiaalisten riskien torjuntaan

Ohjeita opetusalan psykososiaalisten riskien torjuntaan

Sivistystyönantajien työmarkkinalakimies Tari Aho osallistui EU-tasoiseen työhyvinvointia kehittävän hankkeen ohjausryhmään. Hankkeen tuloksena laadittiin yhdessä käytännön ohjeet opetusalan ammattijärjestöille ja työnantajille siitä, miten voidaan ehkäistä ja torjua psykososiaalisia riskejä opetusalalla.

Hankkeen aikana tutustuttiin myös kahteen jäsenorganisaatioomme: Suomalaiseen yhteiskouluun ja Kulosaaren yhteiskouluun. Lisäksi hankkeessa selvitettiin, miten voidaan edistää työmarkkinaosapuolten yhteisiä Euroopan laajuisia, kansallisia, alueellisia ja paikallisia aloitteita em. riskien torjumiseksi.

ETUCE (European Trade Union Committee for Education) ja EFEE (The European Federation of Education Employers) ovat toteuttaneet yhteistyössä kaksi vuotta kestäneen hankkeen ”Työmarkkinaosapuolten edistävät toimet koulutusalan työpaikkojen hyvien olosuhteiden ja terveemmän työelämän takaamiseksi”. Hanke on osa Euroopan opetusalan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua (ESSDE) kaudelle 2014–2015 ja toteuttaa yhteisen työohjelman ja EU:n työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan strategiakehyksen kaudelle 2014–2020 määritettyjä painopisteitä. Hanke on saanut taloudellista tukea Euroopan komissiolta.

Hankkeen aikana ETUCE ja EFEE kartoittivat konkreettisia ja käytännönläheisiä tapoja ehkäistä psykososiaalisia riskejä ja torjua työperäistä stressiä opetusalalla. Yhteisesti laaditut ohjeet löydät:

Joint practical guidelines (FI)
Case study Finland (FI)
RP Leaflet (FI)

Lisätietoja,
Työmarkkinalakimies Tari Aho
(09) 1728 5715
0400 339 224

Jaa

Seuraa