» Uutishuone » Tiedotteet » Miten pidämme kaikki nuoret mukana koulutuksessa ja työelämässä – ratkaisuja etsimässä

Miten pidämme kaikki nuoret mukana koulutuksessa ja työelämässä – ratkaisuja etsimässä

27.04.2018

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Sivistystyönantajat järjestivät 25.4.2018 tutkijoiden, oppilaitosten edustajien ja työelämän yhteisen pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden.

Teemana oli ajankohtainen aihe: nuorten tukeminen ja auttaminen kohti työelämää.

Keskustelua alustivat professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta, tutkija Hanne Kivimäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, opetusneuvos Riia Palmqvist Opetushallituksesta ja johtaja Hannu Koivula Ammattiopisto Luovista.

Keskustelijat korostivat, miten tärkeää on, että nuoren tarvitsema tuki tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarpeeseen on myös kyettävä vastaamaan nopeasti. Toinen tärkeä huomio on, että yhteiskunnan rakenteet antavat mahdollisuuden erilaisille poluille. Polut koulutuksen ja työelämään rakentuvat kunkin yksilön tarpeiden mukaisesti.

Erilaisia toimivia malleja ja ratkaisuja nuorten tukemiseen on paljon jo tällä hetkellä niin perusopetuksessa kuin lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa.

–Keskeinen kysymys onkin, miten nykyisiä malleja voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin, mitä voidaan tehdä paremmin niin oppilaitoksissa, työelämässä kuin viranomaisten taholta, sanoo Sivistystyönantajien asiantuntija Riikka Vataja.

Erityisesti siirryttäessä koulutusasteelta toiselle, voi nuori tarvita paljon tukea omille valinnoilleen.

Kiteytyksenä keskustelun annista voi todeta, että oppimisen on oltava yksilölle mielekästä. Ja oppimisen mielekkyyttä tarvitsemme, koska elinikäisen oppimisen vaade koskee jokaista.

Lisätietoja,

Riikka Vataja, p. 040 536 0954
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa