» Uutishuone » Tiedotteet » Lukioiden väliset erot ylioppilaskirjoitusten tuloksissa pieniä

Lukioiden väliset erot ylioppilaskirjoitusten tuloksissa pieniä

16.05.2018

Tuore tutkimus vahvistaa aiemmissa VATT:n tutkimuksissa saatua johtopäätöstä, jonka mukaan lukioiden väliset erot Suomessa ovat pääosin pieniä. Tutkimuksessa tarkasteltiin vaikutuksia pelkästään ylioppilaskirjoitusten tuloksiin.

Mika Kortelaisen ja Kalle Mannisen tutkimuksessa selvitettiin Helsingin yksityisten ja julkisten lukioiden vaikuttavuuseroja vertaamalla kahta ryhmää: yksityisen lukion sisäänpääsyrajan juuri ylittäneitä, ja juuri rajan alle jääneitä. Asetelma mahdollistaa syy-seuraussuhteiden arvioinnin, sillä rajan läheisyydessä olevat opiskelijat ovat keskimäärin samanlaisia. Ainoa ero opiskelijoiden välillä on se, ovatko he päässeet opiskelemaan yksityiseen lukioon vai ei. Lisäksi tutkimuksessa vertailtiin yksityisten ja julkisten lukioiden tuottamaa arvonlisää oppilaille suhteessa heidän lähtötasoonsa.

Molempien tutkimusmenetelmien mukaan yksityisten ja julkisten lukioiden erot vaikuttavuudessa ovat vähäiset ja menestyminen ylioppilaskirjoituksissa on hyvin samanlaista yksityisten ja julkisten lukioille oppilaille, kun huomioidaan erot heidän lähtötasossaan ja muissa taustekijöissä.

Tutkimuksessa verrattiin 12 yksityistä ja 14 julkista lukiota Helsingissä, jossa suurin osa Suomen yksityisistä lukioista sijaitsee. Yksityiset, valtion ja kunnalliset julkiset koulut noudattavat kaikki kansallista opetussuunnitelmaa ja lukio-opintojen päätteeksi kaikki oppilaat osallistuvat ylioppilaskokeisiin. Suomessa yksityiset koulut ovat voittoa tavoittelemattomia. Lukiokoulutusta järjestää noin 270 tahoa, joista 44 on yksityisiä koulutuksen järjestäjiä.

Tutkimuksen aineistona käytettiin ylioppilastutkintolautakunnan, Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin opetusviraston tilastoaineistoja vuosilta 2000–2012.

Tutkimus VATT:n sivuilla

Jaa

Seuraa