» Uutishuone » Uutiset » Liiallista ja turhaa byrokratiaa luvassa varhaiskasvatukseen

Liiallista ja turhaa byrokratiaa luvassa varhaiskasvatukseen

Eduskunnan sivistysvaliokunta käsittelee parhaillaan esitystä siitä, että yksityinen varhaiskasvatus muuttuisi luvanvaraiseksi nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan. Sivista pitää ehdotettua muutosta tarpeettomana. Nykyinen ilmoitusjärjestelmä muistuttaa menettelyiltään lupajärjestelmää ja ilmoituksen yhteydessä on toimitettava viranomaiselle samat tiedot kuin luvan yhteydessä.

– Hallituksen esityksen ollessa lausuntokierroksella kesällä 2021 myös aluehallintovirastot huomauttivat, että esitys on turha. Yksityisen varhaiskasvatustoimijan ilmoitusmenettely on jo tällä hetkellä lupamenettelyn kaltaista, eikä toimintaa voida aloittaa elleivät toiminnan edellytykset täyty, johtaja Laura Rissanen huomauttaa.

Yhteistyö lupaviranomaisen kanssa on jo nyt toimivaa. Kunnilla on mahdollisuus hankkia palveluita eri tahoilta, mutta julkista ja yksityistä varhaiskasvatusta koskevat ihan samat laadulliset kriteerit. Alan ammattilaiset saavat saman koulutuksen riippumatta työnantajasta.

Byrokratian sijaan osapuolten välistä vuoropuhelua tulisi kehittää kankean ja byrokraattisen lupaprosessin luomisen sijaan. Kaikkia palveluntuottajia, niin yksityisiä kuin julkisia, on kohdeltava yhdenvertaisesti.

– Nykyinen ilmoitusmenettely on osoittanut toimivaksi ja joustavaksi niin palveluntuottajien kuin kuntien kannalta. Ei ole perusteltua säätää laajaa ja byrokratiaa lisäävää muutosta, jonka hyödyt jäävät epäselväksi, Rissanen jatkaa.

Lue lausuntomme.

Lisätietoja:
Laura Rissanen p. 041 540 4505
Johtaja, Sivista

Jaa

Seuraa