» Uutishuone » Tiedotteet » Lakkovaroitus Helsingin yliopistolle

Lakkovaroitus Helsingin yliopistolle

13.02.2018

Palkansaajajärjestöt Pardia, JHL ja JUKO ovat tänään 13.2.2018 antaneet lakkovaroituksen koskien Helsingin yliopistoa. Lakon on ilmoitettu alkavan 28.2. klo 00.00 ja päättyvän 28.2. klo 24.00

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uusista ehdoista on neuvoteltu marraskuusta lähtien rakentavassa hengessä, ratkaisuun pyrkien. Sivistystyönantajat pitää erittäin valitettavana, että palkansaajajärjestöt ovat päätyneet lakkovaroituksen antamiseen.

Palkankorotusten tasossa osapuolten näkemykset eroavat toisistaan. Yliopistojen ratkaisuissa tulee huomioida, että työehtosopimusten sisällöllinen kehittäminen ja palkankorotusten taso on kokonaisuus ja ratkaisussa on välttämätöntä huomioida yliopistojen taloudellinen tilanne. Valtion säästötoimet vaikuttavat vielä tulevalla sopimuskaudella. Palkankorotusten tason osalta tärkeintä onkin turvata yliopistojen toimintaedellytykset myös tulevan sopimuskauden aikana.

Työehtosopimusneuvotteluissa tulee säilyttää maltti palkankorotusten tasossa ja kehittää myös sisältöjä

Useat yliopistot ovat käyneet laajat YT-kierrokset viimeisten vuosien aikana ja henkilöstöä on jouduttu vähentämään merkittäviä määriä. Lisäksi on tehty paljon muita sopeuttamistoimia. Tässä tilanteessa on ehdottoman tärkeää, että työehtosopimusneuvotteluissa säilytetään maltti palkankorotusten tasossa ja saadaan kehitettyä myös työehtosopimusten sisältöjä.

Merkittävimmät tekstikysymykset ovat koskeneet palkkausjärjestelmän uudistamista. Palkkausjärjestelmän uudistamisessa keskiössä on kahden vuoden välein toteutettavista arviointikierroksista luopuminen sekä nykyisen henkilökohtaisen palkanosan useista tasoista luopuminen ja muuttaminen suorituskategorioiksi. Neuvotteluissa on lisäksi käsitelty lukuisia muita työehtosopimuksen kehittämiseen liittyviä palkansaajapuolen tavoitteita.

Viimeisimmässä neuvottelussa 12.2.2018 palkansaajajärjestöt eivät olleet lainkaan valmiita neuvottelemaan työehtosopimuksen tekstimuutoksista, joissa olisi huomioitu jälleen palkansaajapuolen esityksiä. Sivistystyönantajat uskoo, että työehtosopimuksesta päästään sopimusratkaisuun. Tämä edellyttää, että neuvotteluosapuolet osoittavat aitoa halua neuvotella ja ymmärrystä toistensa esittämiin tavoitteisiin työehtosopimuksen kehittämiseksi. Tällöin myös korotusprosentteja voidaan arvioida osana kokonaisuutta.

Lisätietoja:

Anne Somer p. 050 345 2134
Työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat

Teemu Hassinen p. 050 562 7004
Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa