» Uutishuone » Uutiset » Kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimet eivät vaikuta opetus- ja tutkimushenkilöstöön

Kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimet eivät vaikuta opetus- ja tutkimushenkilöstöön

Sivistystyönantajat ry pitää kustannuskilpailukykyä vahvistavia toimia Suomen taloudellisen tilanteen korjaamiseksi välttämättöminä ja edellyttää toimenpiteiltä pysyvyyttä. Työhön liittyviin kustannuksiin vaikuttavat pysyvät toimenpiteet parantavat henkilöstövaltaisen koulutus- ja tutkimusalan työllistämismahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

Merkittävä henkilöstöryhmä on jäänyt lakiluonnosta valmisteltaessa kustannuskilpailukykyä vahvistavien toimien ulkopuolelle. Lakiluonnoksessa todetaan, että opetus- ja tutkimushenkilöstö ei kuulu työaikalain ja vuosilomalain piiriin. Toimenpiteitä siitä, miten vaikutuksia ulotettaisiin myös heihin, ei lakiluonnoksessa esitellä.

Sivistystyönantajat ry pitää erittäin tärkeänä, että lakiluonnoksen jatkovalmistelussa huomioidaan toimenpiteiden vaikuttavuus kaikille toimialoille ja kaikkiin henkilöstöryhmiin. Jäsenistömme palveluksessa työskentelevän opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus on noin 32 000 henkilöä, jotka suurelta osin jäävät vuosilomalakiin ja työaikalakiin tehtävien muutosten ulkopuolelle.

− Hallituksen toimenpiteiden tulee kohdistua saman työnantajan palveluksessa oleviin eri henkilöstöryhmiin tasapuolisesti, Sivistystyönantajat ry:n toimitusjohtaja Teemu Hassinen toteaa.

Tällä hallituskaudella toteutetaan hallitusohjelman mukaan koulutus- ja tutkimusrahoituksen vähintään 750 miljoonan leikkaukset. Nämä leikkaukset ovat jatkoa jo edellisellä hallituskaudella toteutettuihin leikkauksiin.

− Koulutus- ja tutkimusala sopeuttaa tällä hetkellä toimintaansa mittaviin rahoitusleikkauksiin, ja tässä tilanteessa kaikki koulutus- ja tutkimusalan kilpailukykyä kehittävät toimenpiteet ovat tarpeen, Hassinen toteaa.

Lakiluonnokseen sisältyvät muutosesitykset muutosturvaan ja työterveyshuoltoon, jotka toisivat uusia kustannuksia työnantajille, eivätkä johtaisi hallituksen tavoittelemaan kustannustaakan keventämiseen.

− Lakiluonnosta on tältä osin vielä jatkovalmistelussa arvioitava hyvin kriittisesti. Toimintaansa taloudellisen tilanteen vuoksi sopeuttamaan joutuville ei pitäisi enää lainsäädännöllä asettaa lisärasitteita, Hassinen toteaa.

Lisätietoja,

Teemu Hassinen
Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat ry
050-5627004

Anne Somer
Työmarkkinapäällikkö, Sivistystyönantajat ry
050 345 2134

Jaa

Seuraa