» Uutishuone » Uutiset » Kuntoutuksen ja koulutuksen saumaton yhteispeli auttaa työkyvyn ylläpitämisessä ja osaamisen kehittämisessä

Kuntoutuksen ja koulutuksen saumaton yhteispeli auttaa työkyvyn ylläpitämisessä ja osaamisen kehittämisessä

Osaaminen, jatkuva oppiminen, oman osaamisen kehittäminen. Suuria termejä, joita näemme jatkuvasti, kun puhumme koulutuksesta ja työelämän muutoksista.

Koulutus kasautuu. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukseen osallistuvat useammin ne, jotka ovat jo kouluttautuneet. Työelämän muutos koskee kuitenkin kaikkia. Siksi on syytä kysyä, miten tavoitamme sellaisia ryhmiä, jotka eivät osallistu koulutukseen, osaamisensa kehittämiseen. Tärkeää on tarkastella mm. sitä, onko kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet oppia ja miten huomioimme yksilölliset oppimiserot. Yhteiskunnan muutokset kohtelevat myös yksilöitä eri tavoin ja lähtökohdat uuden oppimiseen ovat luonnollisesti erilaiset.

Keskustelussa on hyvä tunnistaa, että yhteiskunta pystyy tukemaan osaamisen kehittämistä jo nyt eri tavoin. Eri elämäntilanteisiin, vaikeisiinkin sellaisiin, löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkkinä nostamme esiin, mitä työkyvyn ylläpitämisen ja työhön kuntoutumisen saralla tapahtuu.

Haastattelimme aiheesta Katja Noposta, joka on toimitusjohtajana Katja Noponen Oy:ssä.

Mikä on Katja Noponen Oy ja mitä se tekee?

– Katja Noponen on valtakunnallinen kuntoutus- ja valmennusalan yritys, jonka palveluksessa on noin 60 valmennusalan asiantuntijaa yli 30 paikkakunnalla. Valmennuksiemme tyypillisimpänä tavoitteena on mahdollistaa valmennettavalle uusi työura ja/tai pitää valmennettava mahdollisimman pitkään mukana työelämässä, kertoo Noponen.

– Palveluvalikoima on monipuolinen, tuotamme mm. ammatillista kuntoutusta, uravalmennusta, outplacement-palveluja, työnohjausta ja monipuolisia työyhteisövalmennuksia. Samasta organisaatiosta saavat palvelua sekä työnhakijat että työnantajat. Työllistämiseen, työhön paluuseen ja työhön kuntoutumiseen liittyvät toimenpiteet ovat yrityksen ydinosaamista, Noponen jatkaa.

Mikä on osaamisen kehittämisen ja koulutuksen merkitys työkyvyn ylläpitämisessä?

– Viimeistään koronaviruspandemian myötä olemme varmasti yhteiskuntana oppineet, ettei mikään osaamisala tai ammattitaito ole täysin stabiilia. Täysin odottamaton tilanne saattoi usean toimijan uuteen tilanteeseen, jossa etätyön käytänteitä ja verkkotyökalujen käyttöä jouduttiin kertaamaan, tai jopa alusta asti opettelemaan hyvin lyhyellä varoitusajalla, Noponen kiteyttää.

– Jokaiselle alalle olennaisesti kuuluu jatkuvasti uuden oppiminen sekä jo olemassa olevan ammattitaidon kehittäminen ja vaaliminen. Uusilta toimintatavoilta ei voida välttyä, eikä menneeseen täysin tuudittautua. Valmennuspalveluissamme pyrimme lähtökohtaisesti hyödyntämään asiakkaan aiemmin hankittua osaamista, mutta tarkastelemme myös työelämän vaatimuksia objektiivisesti niin, että pyrimme osaksi valmennusprosessia kartoittamaan aina yksilöllisesti soveltuvan perehdytyksen/osaamisen kehittämisen. Aina kyseessä ei tarvitse olla koulutus tai uusi tutkinto, vaan uutta voi oppia myös hyvin työelämälähtöisesti, esimerkiksi työnantajan mahdollistaman työhönvalmennuksen keinoin, toteaa Noponen.

– Jokaiselle alalle olennaisesti kuuluu jatkuvasti uuden oppiminen , sanoo Katja Noponen.

Millaista roolia osaamisen kehittäminen ja koulutus näyttelee kuntoutuksissa, joita tarjoatte?

– Emme itse järjestä koulutusta, mutta suunnittelemme asiakkaan kanssa yksilöllisen suunnitelman työhön palaamisen tueksi, jonka osana voi olla ulkopuolisen oppilaitoksen tai työnantajan järjestämä koulutus. Osaamisen kehittäminen on tavalla tai toisella palveluissamme aina keskiössä. Joskus toimiva suunnitelma voi löytyä omalta alalta hyvinkin tutuissa tehtävissä ja pelkkä työnantajan vaihdos sekä mahdollinen pitkähkö poissaolo työelämästä voivat tuoda esiin sen, että uuden oppimista on luvassa, Noponen kertoo.

– Alaa vaihtaessa uudelleenkoulutus on usein edessä, erityisesti niillä aloilla, joissa pätevyysvaatimuksista rajataan tiukasti lakisääteisesti. Näissäkin tapauksissa on hyvin olennaista miettiä yksittäiselle asiakkaalle soveltuva koulutusohjelma, onko oma tapa oppia enemmän teoreettista, vai voitaisiinko oppiminen toteuttaa työelämälähtöisesti, sanoo Noponen.

Tilanteessa, jossa asiakas ei ole enää lainkaan työkykyinen työkokemustaan ja koulutustaan vastaaviin työtehtäviin, valmentajan rooli on avata asiakkaalle näkymä niihin ammattialoihin ja työtehtäviin, joihin työkykyä edelleen on jäljellä. Yrityksen valmentajilla on vahva tietopohja eri toimenkuvien terveydellisistä vaatimuksista sekä ammattitaito ohjata asiakas uuden, terveydentilalle soveltuvan työuran mahdollistavalle koulutuspolulle.

Teettekö yhteistyötä ja koulutusorganisaatioiden kanssa ja jos teette, mitä se käytännössä on?

– Valmentajamme ovat hyvin tiiviisti yhteydessä alueidensa oppilaitoksiin, ottaen selvää mm. alojen koulutusvaatimuksista, oppilaitosten koulutusaikatauluista ja opetusohjelmien mahdollisesta yksilöllisestä räätälöinnistä. Tärkeää on myös pohtia alojen tulevaisuuden työllistävyyttä asiakkaidemme työssäkäyntialueella, soveltuvuuden lisäksi myös tämä on meillä aina koulutusvalinnoissa mukana, Noponen painottaa.

Jaa

Seuraa