» Uutishuone » Uutiset » Koulutustoimijat vahvemmin mukaan uuden jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen valmisteluun

Koulutustoimijat vahvemmin mukaan uuden jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen valmisteluun

Sivistystyönantajat lausui hallituksen esityksestä uudeksi jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseksi. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää nykyistä parempaa koordinaatiota jatkuvan oppimisen eri muotojen välillä, sekä ennen kaikkea kykyä vastata kysyntään joustavasti ja nopeasti.

  • On hyvä, että jatkuvaa oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Valittu ratkaisu eli uuden palvelukeskuksen perustaminen on kuitenkin jo lähtökohtaisesti vanhanaikainen lähestymistapa, Sivistan elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Laura Rissanen sanoo.

Jatkuvan oppimisen kokonaisuutta on selvitetty pitkään eri tahojen toimesta; on todettu, ettei nykyinen palvelurakenne ole kyennyt vastaamaan eri väestöryhmien osaamistarpeisiin riittävän hyvin. Sivistan mukaan alustamaisen ajattelutavan pitäisi olla koko uudistuksen lähtökohta, ei vain kaukana siintävä tavoite.

  • Jo nykyinen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjonta on erittäin monipuolista ja esityksessä esitetyt uudet rakenteet ovat varsin raskaita. Eikö tärkeämpää olisi tuoda nykytarjontaa laajemmin ja joustavammin kaikkien ulottuville? Palvelukeskuksen toimintaa ei ole mielekästä käynnistää ilman digitaalista kokonaisuutta, Rissanen jatkaa.

Sivista katsoo, että hallituksen esityksen perusteluissa pitäisi paremmin perustella, miksi uusi organisaatio tehtävineen on parempi vaihtoehto kuin nykyisten korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien ohjauksen kehittäminen. Koulutuskentän toimijat on otettava vahvemmin mukaan jatkovalmisteluun. Esityksen riski on jatkuvan oppimisen rahoituksen pirstaloituminen entisestään, tähän on jatkovalmistelussa kiinnitettävä huomiota.

Lue koko lausunto.

 

Lisätietoja: Johtaja Laura Rissanen, 041 540 4505

Jaa

Seuraa