» Uutishuone » Uutiset » Koulutuspanostusten osuus kokonaismenoista luisuu 90-luvun syvän laman alle

Koulutuspanostusten osuus kokonaismenoista luisuu 90-luvun syvän laman alle

Hallituskauden lopulla julkiset koulutusmenot ovat reaalisesti vuoden 1997 tasolla. Säästöihin ollaan nyt sopeutumassa. Samalla on katsottava entistä strategisemmin tulevaisuuteen.

Vaikka julkisista menoista reilu kymmenesosa menee koulutukseen ja tutkimukseen, niiden osuus hallituskauden menosäästöistä on viidennes. Koulutusmenojen osuus kokonaismenoista on jo laskenut alemmaksi kuin 1990-luvun syvässä lamassa. Paikoin leikkaukset ovat erittäin merkittäviä.

Suomi on teknologisesti maailman kehittyneimpiä maita. Toisaalta väestömme on ikääntyneimpiä.

− Talouden, työllisyyden ja hyvinvoinnin kasvun kannalta ratkaisevassa roolissa ovat innovaatiot ja tuottavuuden kasvu. Nämä vaativat monipuolista, laadukasta ja korkeaa osaamista, sanoo Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen.

Koulutuksessa on jo tehty ja tullaan tekemään merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, joita maamme hallitus on myös tukenut. Ammatillinen koulutus uudistetaan perin pohjin. Korkeakoulujen pitkäaikainen muutos harppaa uudelle tasolle yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiivistyvän yhteistyön myötä.

− Uudistuksia on vietävä eteenpäin ottaen huomioon toimintaympäristön vaatimukset sekä koulutusorganisaatioiden ja näiden sidosryhmien tietämys. Valmiutta muutoksiin pitää löytyä ja uudistusten vaikutuksia tulee seurata, toteaa Teemu Hassinen.

Suomalaisen osaamisen kehittämiselle tulee asettaa maamme taloutta ja yhteiskunnan hyvinvointia edistävät tavoitteet, joita kohti korkeakoulut ja koulutuksen järjestäjät ponnistelevat omat vahvuutensa ja toimintaympäristönsä vaatimukset tuntien.

Tarkoituksenmukaiset määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä kannustimet ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan.

Kansainvälisten arvioiden mukaan osaamispääomamme on jo puolitoistakertainen kone- ja laitekantaan verrattuna. Hallituksen tulee kehysriihen yhteydessä huolehtia siitä, että Suomen yhteiskunnalle ja hyvinvoinnille tärkeä osaamispääoma pidetään kunnossa.

Teemu Hassinen
Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat
050-5627004

Jaa

Seuraa