» Uutishuone » Uutiset » Koulutus muiden suomalaisten vientialojen rinnalle

Koulutus muiden suomalaisten vientialojen rinnalle

Suomella on mahdollisuus luoda uusi vientiala koulutuksesta. Maksullisen tutkintokoulutuksen salliminen EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille antaa suomalaisille korkeakouluille mahdollisuuden laaja-alaiseen kansainvälistymiseen ja lisärahoituksen hankkimiseen.

Nykyinen hallitus on toiminut koulutusviennin edistämisessä ripeästi kenttää kuunnellen luoden uusia mahdollisuuksia korkeakouluille.

Kansainvälinen koulutusliiketoiminta perustuu lähes aina tutkintoon johtavan koulutuksen myyntiin opiskelijoille. Lainsäädännön uudistaminen antaa suomalaisille korkeakouluille mahdollisuuden tutkintojen kansainväliseen myyntiin ja siten tasavertaiset toimintaedellytykset globaaleilla koulutusmarkkinoilla toimimiseen.

Korkeakouluille maksullinen tutkintokoulutus on ensisijaisesti keino lisätä kansainvälistymistä. Suomen tulee tarkastella koulutusvientiä myös lahjakkuuksien houkuttelun kautta. Tuottojen välittömien vaikutusten lisäksi on erittäin tärkeä huomata välillisiä vaikutuksia.

− Koulutusviennin tuotoilla voidaan houkutella korkeakoulun strategian mukaisia alansa huippuja, jotka taas houkuttelevat lahjakkaita opiskelijoita ja tutkijoita. Lisäksi yhteistyö yritysten ja korkeakoulujen koulutusviennissä laajenee, kun tutkintoja voidaan myydä muun viennin ohella, toteaa Sivistystyönantajat ry:n toimitusjohtaja Teemu Hassinen.

Koulutusvienti on pitkäjänteistä ja laaja-alaista toimintaa, jonka tulokset eivät synny hetkessä. Verrokkimaana voi käyttää Uutta-Seelantia, jossa koulutusvientiin on panostettu noin 20 vuotta. Koulutusvienti on osa maan palveluliiketoimintaa. Se on maan 5. suurin vientiala tuottaen kansantalouteen yli 1,8 miljardia euroa. Valtiovalta tukee vahvasti koulutusvientiä.

Koulutusvienti tulee nähdä palveluliiketoimintana osana Suomen kokonaisvientiä. Se edellyttää ministeriöiden ja muiden toimijoiden välistä syvää yhteistyötä ja kannusteita.

Lisätietoja:

Teemu Hassinen
Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat ry
050-5627004

Piia Alvesalo
Asiantuntija, Sivistystyönantajat ry
040-8609233

Jaa

Seuraa