» Uutishuone » Uutiset » Koulutuksen järjestäminen poikkeustilanteissa – Sivistan lausuntoja

Koulutuksen järjestäminen poikkeustilanteissa – Sivistan lausuntoja

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa syyslukukaudella 2020 koronapandemia tilanteen niin edellyttäessä etä- ja lähiopetuksen vuorottelu perusopetuksessa. Sivistystyönantajia (Sivista) on kuultu esityksen valmisteluvaiheessa.

– Pidämme hyvänä, että esitys antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tartuntatautitilanteeseen nimenomaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Samalla toteamme, että kevään 2020 etäopetusjakson vaikutuksista etenkin oppimiseroihin on tehtävä riippumaton selvitys ja toisaalta etäopetus tulee nähdä keinona monipuolistaa opetusta, sanoo Sivistan johtaja Laura Rissanen.

Lisäksi Sivista on antanut lausunnot ammatillista koulutusta ja korkeakoulusta koskevista väliaikaisista muutoksista.

– Annoimme lausunnon hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Kannatamme esitettyjä väliaikaisia muutoksia ja näemme, että muutos voisi olla pysyvästikin tämän suuntainen. Muutosta tuleekin seurata ja arvioida, jotta tiedetään, millaisia vaikutuksia sillä on ollut, toteaa Sivistan elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode.

– Tuemme hallituksen esitystä yliopistolain 39 ja 40 § sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 § väliaikaiseksi muuttamiseksi. Esitetyt muutokset tuovat tarvittua joustoa korkeakoulujen toimintaan ja varmistavat opiskelijoiden oikeusturvan covid-19 -epidemian aikana ja epidemiasta johtuvista syistä esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupien käsittelyn pitkittymisessä, sanoo Sivistan johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen.

Kaikki lausunnot löytyvät täältä.

Lisätietoja,

Laura Rissanen p. 041 540 4505
Jussi-Pekka Rode (oppilaitokset) p. 040 1686836
Heikki Holopainen (korkeakoulut) p. 0400 639 331

Jaa

Seuraa