» Uutishuone » Uutiset » Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Alkuvuonna Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. 16.3. mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata.

Valtioneuvosto on 16.3. linjannut suosituksista yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana.

Valmiuslain osalta valtioneuvosto antoi 17. maaliskuuta kaksi käyttöönottoasetusta eduskunnalle. Aluehallintovirastot ovat 17.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Hallitus päätti 30. maaliskuuta jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Sivista on koonnut jäsenilleen ohjeita, jotka löytyvät Työsuhdeasiat -osion alta Asiakirjamalleista ja ohjeista. (Päivitetty viimeksi 20.3.2020 klo 10.30.) Jäseniämme olemme erikseen ohjeistaneet jäsenkirjeillä.

Olemme lisäksi koonneet alle listan (Päivitetty 27.3.2020 klo 16:00.) alle viranomaistahojen sivuista, joista löytyy päivittyviä ohjeita korona-tilanteeseen liittyen.

• Finlex, Viimeisimmät säädökset mm. koronaan liittyen https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/
• Tartuntatautilaki 1227/2016 (Finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227#Pidp446099984
• Tartuntatautiasetus 146/2017 (Finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170146
• OKM: Koronasivu https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen
• OKM: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-oppilaitosten-henkilostolle-ja-tyonantajille-koronavirustilanteessa
• OKM: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist
• Valtioneuvosto: Koronasivu https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
• Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi
• Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi
• Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-jatkaa-poikkeusoloihin-liittyvia-toimia-13-toukokuuta-saakka
• THL: Koronasivu https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
• THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19
• OPH: Koronasivut https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
• OPH: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/paivitetty-43-opetustoimi-ja-koronavirus-valmistaudu-poikkeustilanteisiin-etukateen
• OPH: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/usein-kysyttya-koronaviruksesta-opetustoimessa
• OPH: https://www.oph.fi/fi/avustukset/koronaviruksen-vaikutukset-valtionavustustoimintaan
• Ylioppilastutkintolautakunta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen
• Kela: Koronasivu https://www.kela.fi/korona
• Kela: https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya
• Kela: https://www.kela.fi/tyonantajat-tartuntatautipaivaraha
• EK: Koronasivu https://ek.fi/korona
• EK: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/09/ek-suosittelee-yrityksia-varautumaan-koronaviruksen-mahdolliseen-laajamittaiseen-leviamiseen/
• EK: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/13/kymmenen-kysymysta-koronasta-ja-tyoehdoista/
• Työterveyslaitos: https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-koronaviruksen-tartunnan-ehkaisyyn/
• Työterveyslaitos: https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-toimintaohje-yrityksille-koronavirusepidemiaan-varautumiseksi/
• Ulkoministeriö: https://um.fi/matkustaminen
• Ulkoministeriö: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronavirustilanne-ja-umn-matkustustiedotteet
• AVI: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#koulut
• AVI: http://www.avi.fi/web/avi/-/aluehallintovirastot-maaraavat-oppilaitokset-suljettavaksi-ja-kieltavat-yli-10-hengen-yleisotilaisuudet
• TEM: Koronasivu https://tem.fi/koronavirus
• TEM: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/koronaviruksen-vuoksi-lomautusten-ilmoitusaikaa-ja-yhteistoimintaneuvotteluiden-kestoaikaa-lyhennetaan
• STM: Koronasivu https://stm.fi/varautuminen-koronavirukseen

On hyvä muistaa, että tärkein asia viruksen leviämisen estämisessä on hyvä käsihygienia ja viranomaisohjeiden noudattaminen. Muista siis pestä käsiä ja muistuta myös muita pesemään käsiä!

Jaa

Seuraa