» Uutishuone » Uutiset » Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Alkuvuonna 2020 Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. 16.3.2020 mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata.

Valtioneuvosto on 16.3.2020 linjannut suosituksista yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana.

Valmiuslain osalta valtioneuvosto antoi 17. maaliskuuta 2020 kaksi käyttöönottoasetusta eduskunnalle. Aluehallintovirastot ovat 17.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Hallitus päätti 30. maaliskuuta 2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan kuukaudella 13. toukokuuta 2020 saakka eri kouluasteilla (AVI määräykset). Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Hallitus päätti neuvottelussaan 29. huhtikuuta 2020 purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta (AVI päätökset). Lisäksi hallitus linjasi neuvottelussaan sunnuntaina 3. toukokuuta ja maanantaina 4. toukokuuta 2020 toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.

Purkamista koskevia viranomaisohjeita (päivitetty viimeksi 14.5.2020):
THL:n ja OKM:n ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana
Opetushallituksen uutinen purkamisestaohjeita purkamisesta
Normaaliolojen esiopetukseen palaaminen (Opetushallitus)
Lähiopetukseen palaaminen perusopetuksessa (Opetushallitus)
Lukiokoulutuksen järjestäminen 14.5.2020 alkaen (Opetushallitus)
Ammatillisen koulutuksen järjestäminen 14.5.2020 alkaen (Opetushallitus)
Vapaan sivistystyön koulutuksen toteuttaminen 14.5.2020 alkaen (Opetushallitus)
Ohje työntekijöiden paluusta työhön peruskoulussa (Kuntaliitto, KT, OAJ, Sivista, THL, TTL)

Uutta lukukautta (syksy 2020) koskevia Opetushallituksen ohjeita kootusti sekä OKM:n ja THL:n tarkennetut suositukset (5.8.2020).

Sosiaali- ja terveysministeriön 7.9.2020 julkaisema toimintasuunnitelma ohjaa suositusten ja rajoitusten käyttöä alueilla. Suunnitelmassa edellytetään, että toimia arvioidaan huolellisesti ja päätöksissä otetaan huomioon niiden epidemiologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Sairaanhoitopiirit organisoivat viranomaistyötä alueellaan ja seuraavat tilannetta yhdessä kuntien kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa valtakunnallista ja alueellista kokonaiskuvaa viikoittain. Tilannetta kuvataan THL:n sivuilla.

Hallitus linjasi neuvottelussaan torstaina 15. lokakuuta sekä valtakunnallisista että alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Sivista on koonnut jäsenilleen ohjeita, jotka löytyvät Työsuhdeasiat -osion alta Asiakirjamalleista ja ohjeista (Ohjetta päivitetty viimeksi 14.10.2020). Lisäksi on tietoa työlainsäädännön muutoksista 31.3.2020 (uutinen muutosten jatkumisesta 31.12.2020 saakka), valmiuslain mukaisen työvelvollisuuden vaikutuksista varsinaisen työnantajan velvollisuuksiin 9.4.2020, nostoja tilanteeseen liittyen 6.5.2020, uusien viranomaismääräysten vaikutuksesta työsuhteisiin (päivitetty 8.6.2020) sekä kasvomaskeja koskevia ohjeita 13.8.2020 (päivitetty 6.10.2020). Jäseniämme olemme erikseen ohjeistaneet jäsen- ja uutiskirjeillä.

Olemme lisäksi koonneet alle listan (päivitetty viimeksi 12.10.2020) viranomaistahojen sivuista, joista löytyy päivittyviä ohjeita korona-tilanteeseen liittyen.

• Finlex, Viimeisimmät säädökset mm. koronaan liittyen https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/
• Tartuntatautilaki 1227/2016 (Finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227#Pidp446099984
• Tartuntatautiasetus 146/2017 (Finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170146

• OKM: Koronasivu https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen
• OKM: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-oppilaitosten-henkilostolle-ja-tyonantajille-koronavirustilanteessa
• OKM: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist
• OKM ja THL: https://minedu.fi/-/varhaiskasvatukseen-kouluille-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille-paivitetyt-suositukset-koronaviruksen-ehkaisemiseksi-

• Valtioneuvosto: Koronasivu https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
• Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi
• Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi
• Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-jatkaa-poikkeusoloihin-liittyvia-toimia-13-toukokuuta-saakka

• THL: Koronasivu https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
• THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19
• THL: https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja
• THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-rajoitukset-ja-suositukset

• OPH: Koronasivut https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
• OPH: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/paivitetty-43-opetustoimi-ja-koronavirus-valmistaudu-poikkeustilanteisiin-etukateen
• OPH: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/usein-kysyttya-koronaviruksesta-opetustoimessa
• OPH: https://www.oph.fi/fi/avustukset/koronaviruksen-vaikutukset-valtionavustustoimintaan
• OPH: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/muistettavaa-145-alkavaan-perusopetukseen-varhaiskasvatukseen-ja-esiopetukseen

• Ylioppilastutkintolautakunta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

• Kela: Koronasivu https://www.kela.fi/korona
• Kela: https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya
• Kela: https://www.kela.fi/tyonantajat-tartuntatautipaivaraha

• EK: Koronasivu https://ek.fi/korona
• EK: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/09/ek-suosittelee-yrityksia-varautumaan-koronaviruksen-mahdolliseen-laajamittaiseen-leviamiseen/
• EK: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/13/kymmenen-kysymysta-koronasta-ja-tyoehdoista/
• EK: Yritys: näin varmistat työntekijöittesi työmatkat Uudenmaan rajan yli
• EK: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/26/korona-helpotuksia-lomautuksiin-ja-muuhun-tyolainsaadantoon/
• EK: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/26/lomautetun-tyottomyyspaivarahan-saantia-nopeutetaan/

• Työterveyslaitos: https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-koronaviruksen-tartunnan-ehkaisyyn/
• Työterveyslaitos: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille
• Työterveyslaitos: https://www.ttl.fi/kasvomaskit-tyopaikoilla/

• Ulkoministeriö: https://um.fi/matkustaminen
• Ulkoministeriö: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronavirustilanne-ja-umn-matkustustiedotteet

• AVI: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#koulut
• AVI: http://www.avi.fi/web/avi/-/aluehallintovirastot-maaraavat-oppilaitokset-suljettavaksi-ja-kieltavat-yli-10-hengen-yleisotilaisuudet

• TEM: Koronasivu https://tem.fi/koronavirus
• TEM: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/koronaviruksen-vuoksi-lomautusten-ilmoitusaikaa-ja-yhteistoimintaneuvotteluiden-kestoaikaa-lyhennetaan  (HUOM. Tarkasta TES-määräykset lomautusilmoitusajan osalta)

• STM: Koronasivu https://stm.fi/varautuminen-koronavirukseen

Jaa

Seuraa