» Uutishuone » Uutiset » Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Koronatilanteesta – kootusti ohjeita ja tilannetietoa

Alkuvuonna 2020 Kiinasta sai alkunsa uusi koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. 16.3.2020 mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 150 000 maailmanlaajuisesti. Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata.

Valtioneuvosto on 16.3.2020 linjannut suosituksista yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana.

Valmiuslain osalta valtioneuvosto antoi 17. maaliskuuta 2020 kaksi käyttöönottoasetusta eduskunnalle. Aluehallintovirastot ovat 17.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Hallitus päätti 30. maaliskuuta 2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan kuukaudella 13. toukokuuta 2020 saakka eri kouluasteilla (AVI määräykset). Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Hallitus päätti neuvottelussaan 29. huhtikuuta 2020 purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta (AVI päätökset). Lisäksi hallitus linjasi neuvottelussaan sunnuntaina 3. toukokuuta ja maanantaina 4. toukokuuta 2020 toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.

Purkamista koskevia viranomaisohjeita (päivitetty viimeksi 14.5.2020):
THL:n ja OKM:n ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana
Opetushallituksen uutinen purkamisestaohjeita purkamisesta
Normaaliolojen esiopetukseen palaaminen (Opetushallitus)
Lähiopetukseen palaaminen perusopetuksessa (Opetushallitus)
Lukiokoulutuksen järjestäminen 14.5.2020 alkaen (Opetushallitus)
Ammatillisen koulutuksen järjestäminen 14.5.2020 alkaen (Opetushallitus)
Vapaan sivistystyön koulutuksen toteuttaminen 14.5.2020 alkaen (Opetushallitus)
Ohje työntekijöiden paluusta työhön peruskoulussa (Kuntaliitto, KT, OAJ, Sivista, THL, TTL)

Lukuvuotta 2020-2021 koskevia Opetushallituksen ohjeita kootusti (päivitetty 18.12.2020) sekä OKM:n ja THL:n tarkennetut suositukset (5.8.2020).

Sosiaali- ja terveysministeriön 7. syyskuuta 2020 julkaisema toimintasuunnitelma ohjaa suositusten ja rajoitusten käyttöä alueilla. Suunnitelmassa edellytetään, että toimia arvioidaan huolellisesti ja päätöksissä otetaan huomioon niiden epidemiologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Sairaanhoitopiirit organisoivat viranomaistyötä alueellaan ja seuraavat tilannetta yhdessä kuntien kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa valtakunnallista ja alueellista kokonaiskuvaa viikoittain. Tilannetta kuvataan THL:n sivuilla.

Hallitus linjasi neuvottelussaan 15. lokakuuta 2020 sekä valtakunnallisista että alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Hybridistrategian päivitettyä toimintasuunnitelmaa täydennettiin tammikuun 26. päivänä 2021 kolmella uudella toimenpidetasolla. Hallitus linjasi 24. helmikuuta 2021 siirtymisestä välittömästi koronaepidemian torjunnan tasolle kaksi. Valtioneuvosto totesi maaliskuun 1. päivänä 2021 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.

Hallitus hyväksyi neuvottelussaan 20. huhtikuuta 2021 suunnitelman koronarajoitusten purkamisesta. Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan 27. huhtikuuta 2021 asetukset valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisesta ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt 10. toukokuuta 2021 päätöksen, jonka mukaan koronaepidemian torjunnassa luovutaan valtakunnallisista toimenpidetasoista. Koronaviruksen torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

Lukuvuoden 2021-2022 opetuksen järjestämistä ja koronatilanteesta palautumista koskevia Opetushallituksen ohjeita kootusti (päivitetty 13.1.2022). Myös OKM:n ja THL:n suosituksia päivitettiin – ks. alle jatkopäivitykset. THL:n ohje korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa.

Valtioneuvosto antoi torstaina 9. syyskuuta 2021 periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman päivittämisestä. Uudistetun toimintasuunnitelman tavoitteena oli avata yhteiskunta ja pitää se auki. THL:n kasvomaskisuositus päivittyi 20. syyskuuta 2021. OKM:n ja THL:n suositus päivitettiin lokakuun 12. päivänä: Koronaturvallisuudesta paikallisia toimia korostava uusi suositus varhaiskasvatukseen, oppilaitoksille ja korkeakouluille. Etätyösuositus päättyi 15. lokakuuta 2021 – EK: yleisiä kysymyksiä ja ohjeita etätyösuosituksen päättyessä.

Koronapassi tuli käyttöön 16. lokakuuta 2021. Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen COVID-19 -rokotusstrategian päivittämisestä marraskuun 11. päivänä 2021 ja etätyön käyttöä koskevan suosituksen antamisesta joulukuun 2. päivänä 2021.

Omikron-muunnoksen leviämisen johdosto valtioneuvosto päätti joulukuun 22. päivänä 2021 ottaa käyttöön ns. hätäjarrumekanismin(tiedote edeltävältä illalta) koskien myös koulutusta. OKM:n ja THL:n suositus koulutuksen järjestäjille päivitettiin tämän johdosta. Rokotusmahdollisuus laajennettiin 5-11 -vuotiaisiin samalla.  Opetushallitus on päivittänyt opetuksen järjestämistä koskevia ohjeitaan. Tammikuun 7. päivänä koronaministerityöryhmä esitti edelleen lisätoimia vaikean epidemiatilanteen hillitsemiseksi.

Hallitus kokoontui keskiviikkoa 2. helmikuuta 2022 ja päätti päivittää koronastrategiansa ja purkaa rajoituksia asteittain tautitilanne huomioiden. THL julkaisi 4. helmikuuta 2022 kotitestausohjeen koululaisille, opiskelijoille sekä koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle. Koronatestaus- ja jäljitysstrategian päivitys valmistui torstaina 10. helmikuuta 2022 – tavoitteena ehkäistä taudin leviämistä erityisesti riskiryhmissä. Eduskunta hyväksyi helmikuun 15. päivänä 2022 lain, joka helpottaa tartuntatautipäivärahan myöntämistä koronatartunnan saaneille työntekijöille. Laaja etätyösuositus päättyi 28. helmikuuta 2022 – EK: yleisiä kysymyksiä ja ohjeita etätyösuosituksen päättyessä. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen koronaepidemiaan liittyviä suosituksia päivitettiin maaliskuun 1. päivänä 2022.

AVI:en alueellisia päätöksiä ja tilanteet sairaanhoitopiireittäin. Matkustaminen Suomeen ja Suomesta.

Sivista on koonnut jäsenilleen ohjeita, jotka löytyvät Työsuhdeasiat -osion alta Asiakirjamalleista ja ohjeista (Ohjetta päivitetty viimeksi 6.9.2021).

Samassa sijainnissa on lisäksi tietoa työlainsäädännön muutoksista 31.3.2020 (uutinen muutosten jatkumisesta 31.12.2020 saakka) (uutinen poikkeuksen päättymisestä 31.12.2020 ), valmiuslain mukaisen työvelvollisuuden vaikutuksista varsinaisen työnantajan velvollisuuksiin 9.4.2020, nostoja tilanteeseen liittyen 6.5.2020, uusien viranomaismääräysten vaikutuksesta työsuhteisiin (päivitetty 8.6.2020) sekä kasvomaskeja koskevia ohjeita 13.8.2020 (päivitetty 6.10.2020). Jäseniämme olemme erikseen ohjeistaneet jäsen- ja uutiskirjeillä.

Olemme lisäksi koonneet alle listan viranomaisten ja muiden tahojen päivittyvistä sivuista (päivitetty viimeksi 2.12.2020), joista löytyy päivittyviä ohjeita korona-tilanteeseen liittyen.

• Finlex, Viimeisimmät säädökset mm. koronaan liittyen https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/
• Tartuntatautilaki 1227/2016 (Finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227#Pidp446099984
• Tartuntatautiasetus 146/2017 (Finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170146

• OKM: Koronasivu https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen
• OKM ja THL: Päivitetyt suositukset varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen koronaepidemian ehkäisemiseksi

• Valtioneuvosto: Koronasivu https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
• Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/maahantulon-rajoitukset

• THL: Koronasivu https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
• THL: https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-ja-turvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja
• THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-rajoitukset-ja-suositukset
• THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus

• OPH: Koronasivut https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus
• OPH: Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen vakavissa koronatilanteissa
• OPH: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/usein-kysyttya-koronaviruksesta-opetustoimessa
• OPH: https://www.oph.fi/fi/avustukset/koronaviruksen-vaikutukset-valtionavustustoimintaan
• OPH: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/tartuntatautilain-muutos-tuo-velvoitteita-myos-varhaiskasvatuksen-seka-opetuksen-ja
• OPH: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/tukimateriaalimme-auttaa-etaopetukseen-siirtymisessa-myos-83-alkaen

• Ylioppilastutkintolautakunta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

• Kela: Koronasivu https://www.kela.fi/korona
• Kela: https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya
• Kela: https://www.kela.fi/tyonantajat-tartuntatautipaivaraha

• EK: Koronasivu https://ek.fi/korona
• EK: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/tartuntatautipaivarahan-saaminen-helpottuu-todistuksen-voivat-kirjoittaa-kaikki-laakarit/
• EK: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/yleisia-kysymyksia-ja-ohjeita-etatyosuosituksen-paattyessa/
• EK: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/09/ek-suosittelee-yrityksia-varautumaan-koronaviruksen-mahdolliseen-laajamittaiseen-leviamiseen/
• EK: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/13/kymmenen-kysymysta-koronasta-ja-tyoehdoista/

• Työterveyslaitos: https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-koronaviruksen-tartunnan-ehkaisyyn/
• Työterveyslaitos: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille
• Työterveyslaitos: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-varhaiskasvatus-perusopetus
• Työterveyslaitos: https://www.ttl.fi/kasvomaskit-tyopaikoilla/

• Ulkoministeriö: https://um.fi/matkustaminen
• Ulkoministeriö: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronavirustilanne-ja-umn-matkustustiedotteet

• AVI: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta
• AVI: https://avi.fi/yleistiedoksiannot

• TEM: Koronasivu https://tem.fi/koronavirus

• STM: Koronasivu https://stm.fi/varautuminen-koronavirukseen

Jaa

Seuraa