» Uutishuone » Tiedotteet » Korkeakoulut olisi otettava työsuhdekeksintölain piiriin

Korkeakoulut olisi otettava työsuhdekeksintölain piiriin

29.06.2018

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä ehdottaa korkeakoulukeksintölain uudistamista. Esitysluonnoksessa on tunnistettu ja kuvattu hyvin nykylainsäädäntöön liittyvät ongelmat korkeakouluissa syntyvien keksintöjen kaupallistamisessa, mutta se ei kuitenkaan muuta nykylainsäädäntöä vastaamaan havaittuihin ongelmiin. Selkeintä olisi sisällyttää korkeakoulut työsuhdekeksintölakiin.

Tällä hetkellä korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä säädellään erillisellä korkeakoulukeksintölailla. Muut organisaatiot, kuten tutkimuslaitokset ja valtion virastot, ovat työsuhdelainsäädännön piirissä. Työsuhdekeksintölaki on periaatteiltaan selkeämpi ja edistää tutkimustulosten hyödyntämistä verrattuna korkeakoulukeksintölakiin.

Korkeakoulukeksintölain keskeinen ongelma on siinä, että se määrittelee keksintöoikeudet rahoituslähteen mukaisesti. Tyypillisesti tutkimustuloksen kehittäminen tutkimusideasta tulokseen ja siirrettäväksi hyödynnettäväksi pitää sisällään rahoitusta useasta eri lähteestä, jolloin oikeudet hajaantuvat korkeakoulun ja yksittäisten työntekijöiden kesken. Kun oikeudet syntyneisiin tutkimustuloksiin on hajautettu, vaikeutuu syntyneiden immateriaalioikeuksien hallinta ja siirto kaupallistavalle toimijalle, kuten tutkijoiden perustamalle tai olemassa olevalle yritykselle.

Lue Sivistystyönantajien lausunto täältä.

Jaa

Seuraa