» Uutishuone » Uutiset » Korkeakoulujen tulevaisuuskuva kirkkaammaksi

Korkeakoulujen tulevaisuuskuva kirkkaammaksi

Opetus- ja kulttuuriministeri on käynnistänyt visiotyön, jossa määritellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030. Työ on tarpeellinen ja kaivattu. Rahoitusleikkaukset ovat hallinneet viime vuosien korkeakoulukeskustelua. Nyt on syytä muistuttaa mieliin, miksi koulutus on suomalaiselle yhteiskunnalle arvokasta ja mitä korkeakoulujen toiminnalla tavoitellaan.

Maailman muutosta on vaikea ennustaa, mutta kohtuullisen varma arvio on, että tulevaisuudessakin korkealla osaamisella ja sen monipuolisella hyödyntämisellä pärjätään. Tästä ei liene näkemyseroja. Se, kuinka osaamista parhaiten rakennetaan ja kuinka sitä parhaiten hyödynnetään, on sitten useampien näkemysten temmellyskenttä.

Korkeakoulupolitiikan pitkä linja on heijastanut yhteiskunnan yleistä muutosta. Luottoa on annettu lähemmäs tekijöitä. Toiminnan autonomiaa on lisätty ja ohjaus on muuttunut tiukasta normittamisesta tavoitteiden asettamiseksi. Pitkä linja antaa hyvän pohjan, kun nyt käynnistyvässä visiotyössä kirkastetaan sitä tulevaisuutta, jota kohdin yhdessä halutaan suunnata. Päämäärät on syytä olla selvillä, mutta matkanteon keinoja ei tule kirjoittaa kiveen, vaan antaa toimijoille tuki parhaiden ja ennakkoluulottomienkin tapojen löytämiseksi.

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 16.3.2017

Lisätietoja,
Heikki Holopainen, 0400 639 331
asiantuntija, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa