» Uutishuone » Uutiset » Korkeakoulujen opetusyhteistyö avaa lupaavia näkymiä

Korkeakoulujen opetusyhteistyö avaa lupaavia näkymiä

Ammattikorkeakoulu- ja yliopistolakeihin on valmisteilla pitkään kaivattu ja tervetullut muutos, joka helpottaa korkeakoulujen opetusyhteistyötä. Uudistuksen myötä korkeakouluilla on nykyistä parempi mahdollisuus pohtia, kuinka opetus järjestetään mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti.

Yhteistyön avaamisella korkeakoulut voivat vahvistaa omia erityispiirteitään ja tarjota parhaita puoliaan toistensa käyttöön. Kun korkeakoululla on tietyllä alalla erityistä sisällöllistä ja pedagogista osaamista, on järkevää, että tämä osaaminen on tarjottavissa helposti toisillekin korkeakouluille, vaikkapa yksittäisten kurssien muodossa.

Tällä hetkellä korkeakoulujen opetusyhteistyö on harvinaista, sillä laki laittaa sille esteen. Nykyisin korkeakoulun on aina järjestettävä toiselta hankittavaa opetusta myös itse, jos kyseinen opetus kuuluu tutkintovaatimuksiin. Käytännössä yhteistyön tekeminen ei siis toteudu, koska samasta asiasta pitää maksaa kaksi kertaa.

Opetusyhteistyön avaaminen antaa mahdollisuuksia nykyistäkin laadukkaammalle ja monipuolisemmalle opetukselle, korkeakoulujen profiloitumiselle ja yhteistyölle opetusta laajemminkin. Esitys lisää myös korkeakoulujen autonomiaa, kun ne voivat itse päättää, millaista opetusyhteistyötä on järkevää tehdä.

Lakiesityksen mukaan ulkomaisten korkeakoulujen kanssa ei voisi sopia yhteistyöstä samoilla ehdoilla kuin suomalaisten korkeakoulujen kesken. Tämä kannattaa muuttaa. Ulkomaisissa korkeakouluissa on tarjolla laadukasta opetusta, ja jos suomalainen korkeakoulu katsoo opetusyhteistyön olevan hedelmällistä ulkomaisen korkeakoulun kanssa, tätä ei pidä estää lainsäädännöllä. Matalan kansainvälisyyden asteen on katsottu olevan yksi suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämiskohteista. Piirrettä ei kannata ruokkia lainsäädännöllä.

Opetusyhteistyölle ei kannata myöskään asettaa liian tarkkoja organisaation toimintamuodosta lähteviä rajoja. Tulevaisuudessa esimerkiksi korkeakoulujen omistamat yhtiöt voisivat joissain tapauksissa osallistua opetuksen tarjoamiseen. Yhtiöitä voi syntyä muun muassa koulutusviennin yhteydessä. Oleellista on, että opetusyhteistyötä toteutetaan korkeakoulujen oman harkinnan pohjalta ja hankittava opetus vastaa laadukkaasti osaamistavoitteisiin.

Opetusyhteistyön avaaminen on pieni, mutta tärkeä muutos lakiin. Muutos ei pakota mihinkään, mutta se avaa mahdollisuuksia laadukkaamman korkeakoulutuksen järjestämiselle ja korkeakoulujen tiiviimmälle yhteistyölle.

Lisätietoja:
Asiantuntija Heikki Holopainen
p. 0400 639 331

Jaa

Seuraa