» Uutishuone » Uutiset » Kodin ja Koulun Päivä: perheiden ja koulujen välinen avoin ja luottamuksellinen suhde tukee lasten ja nuorten oppimista

Kodin ja Koulun Päivä: perheiden ja koulujen välinen avoin ja luottamuksellinen suhde tukee lasten ja nuorten oppimista

Tänään vietetään valtakunnallista Kodin ja koulun päivää! Kodin ja Koulun Päivää vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Päivään osallistui tuolloin noin 400 koulua. Seuraavana vuonna koulujen määrä tuplaantui, ja nyt jo yli puolet maamme peruskouluista viettää Kodin ja Koulun Päivää. Elämän arvot muodostuvat varhain. Sivistysjärjestelmä on yksilön kasvun ja perheiden kasvatustyön tukena koko elämänkaaren ajan.

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään kouluissa ja oppilaitoksissa jatkuvasti. Halusimme kuulla, mitä asioista niin perheet kuin sivistysala pitävät tärkeinä, jotta yhteistyö toimii sujuvasti.
Haastattelimme Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jonesia ja Sivistan toimitusjohtaja Teemu Hassista.

Miten vanhempien kannattaa toimia, jos koulun suuntaan herää kysymyksiä tai huolia oman lapsen koulunkäyntiin liittyen?

– On varmasti hyvin tärkeää pysähtyä ja keskustella rauhassa oman lapsen kanssa, pyrkien arvostamaan ja ymmärtämään lapsen kokemusta asiasta, ennen kuin kiirehtii tekemään asiasta aikuisen tulkinnan. Samalla tiedostaen, että lapsen kuvaus aiheesta on subjektiivinen, ihan kuten meillä ihmisillä tapaa olla. Lisäksi opettajaan yhteydenpito tulisi tapahtua matalalla kynnyksellä, joskus jopa ennakoiden, ei ainakaan liian kauan yhteydenottoa siirtäen, sanoo Teemu Hassinen.

Teemu Hassinen

ToimitusjohtajaTeemu Hassinen

Keskustelun tärkeyttä korostaa myös Saija Ohtonen-Jones.

– Lapsen koulunkäyntiä koskevien huolien kanssa ei kannata jäädä yksin. Jos huoli oman lapsen oppimisesta tai koulunkäynnistä herää, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä opettajaan ja keskustella huolesta opettajan kanssa. Mitä varhaisemmin huoliin tartutaan, sitä nopeammin lapsi saa tarvitsemaansa tukea, jatkaa Saija Ohtonen-Jones.

Miten koulu voi edistää yhteistyötä koulujen ja perheiden välillä?

– Rehtorilla on tärkeä tehtävä kodin ja koulun yhteistyön johtamisessa. Hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen merkityksen kodin ja koulun yhteistyö koulussa saa. Koulun henkilökunta ja vanhemmat tarvitsevat rehtorin kannustusta ja tukea. Kouluyhteisössä on hyvä pohtia, onko koulun toimintakulttuuri aidosti avoin ja vanhemmat tervetulleeksi toivottava. Koulussa on tärkeää käydä keskustelua myös vanhempien osallisuudesta, kodin ja koulun yhteistyön tavoitteista, toimintatavoista ja yhteisistä periaatteista. Tähän keskusteluun myös vanhemmat on tärkeää ottaa mukaan, toteaa Saija Ohtonen-Jones.

Toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones

Toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones

– Koulussa tulee kannustaa kaikkia opettajia perheiden kanssa avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön. Toivoisin, että tämä nähdään oppimista ja kasvua tukevana toimena. Vanhemmat voivat varmasti olla joskus haastaviakin ja tässä myös opettajien osaamisen kehittäminen on tärkeää. Uskoisin, että passiivisten vanhempien suuntaan kannattaa jaksaa virittää vuorovaikutusta, sillä jokaisen vanhemman tulee oivaltaa lapsensa koulunkäynnin merkitys, tämä on jo lapsen oikeus, Teemu Hassinen painottaa.

Hassinen korostaa myös, että samalla tulee huomioida aktiiviset vanhemmat ja osoittaa, että osallisuudella on vaikutusta. Tärkeää on luoda avoin ja luottamuksellinen yhteys perheisiin, jolloin myös mahdollisia ongelmakohtia voidaan pohtia avoimesti ja riittävän laaja-alaisesti.

Vinkkisi perheiden ja koulujen yhteistyölle?

– Perheissä voidaan olla turvallisin mielin, sillä Suomessa on maailman parhaat opettajat. Opettajiin kannattaa luottaa. Kouluissa on myös hyvä arvostaa vanhempien tuntemusta lapsestaan ja hänen arjestaan. Lapsen kasvu on hyvin monisäikeinen prosessi, näin yhteistyö koulun ja perheiden välillä sisältää paljon mahdollisuuksia. Meidän tulee myös kehittää opettajien ja vanhempien aikatauluja helpottavien vuorovaikutuskeinojen kehittämistä eri menetelmiä ja teknologiaa hyödyntäen, Teemu Hassinen sanoo.

– Keskinäinen luottamus ja sen vahvistaminen on kodin ja koulun yhteistyön perusta. Yhteistyötä kannattaa rakentaa lapsen vahvuuksien ja positiivisten asioiden ympärille. Toisiin tutustumiseen ja yhteiseen keskusteluun kannattaa käyttää aikaa. Se luo kodeille ja koululle yhteistä suuntaa sekä rakentaa pohjaa myös vanhempaintoiminnalle. Kodin ja koulun yhteistyön ja viestinnän pelisäännöistä kannattaa käydä yhteistä keskustelua ja sopia vanhempien kanssa, lopettaa Saija Ohtonen-Jones.

Mikä on Kodin ja Koulun Päivä?

Kodin ja Koulun Päivä on vuosittainen ja valtakunnallinen tapahtuma, jota päiväkodit, koulut ja oppilaitokset voivat toteuttaa yhdessä kotien kanssa itselleen sopivalla tavalla.
– Aiheen ja ajankohdan voi valita omaan vuosisuunnitelmaansa parhaiten sopivaksi. Tärkeintä on kohtaaminen ja mukava yhdessäolo sekä aikuisten yhteistyön vahvistaminen lasten parhaaksi
– Yhteistyö Kodin ja Koulun Päivä vastaa opetussuunnitelman perusteisiin kirjattua tavoitetta kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisesta.

Kodin ja Koulun päivä

Kodin ja Koulun Päivässä ovat mukana:

Opetushallitus
Suomen Rehtorit
Finlands Svenska Lärarförbund FSL
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry
Suomen Kuntaliitto
Sivistystyönantajat
Suomen Vanhempainliitto
Förbundet Hem och Skola i Finland

Jaa

Seuraa