» Uutishuone » Uutiset » Kansallisella TKI-tiekartalla pitää viitoittaa väylä pitkäjänteiselle rahoituksen kasvulle

Kansallisella TKI-tiekartalla pitää viitoittaa väylä pitkäjänteiselle rahoituksen kasvulle

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat kansallista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tiekarttaa. Kevään aikana valmistuva tiekartta määrittelee Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeiset painopisteet, tavoitteet ja keinot tuleville vuosille. Keskeinen tavoite on kasvattaa tki-rahoitusta niin, että se vastaisi 4 %:a bruttokansantuotteesta. Ministeriöt järjestivät helmikuun lopussa kuulemistilaisuuden tiekartan ensimmäisestä luonnoksesta. Sivistystyönantajat osallistuu aktiivisesti tiekartan valmistelutyöhön.

– Suuri kysymys on, kuinka TKI-rahoitus saadaan sellaiselle kasvu-uralle, jota asetettu 4% -tavoite vaatii. Tiekarttatyössä pitää olla tiivis yhteys valtiontalouden kehyssuunnitteluun, muuten tiekartta jää ontoksi, sanoo Sivistan johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen.

TKI-tiekarttaluonnoksessa on tiivistetty strategiset kehittämiskohteet neljään kokonaisuuteen: 1) Sivistys, tutkimus ja korkeatasoinen osaaminen 2) Kumppanuudet, yhteistyö ja yhteiskunnalliset haasteet 3) Mahdollistava hallinto ja uudistuva julkinen sektori 4) Ennakoitava ja TKI-toimintaan kannustava rahoitusympäristö.

– Tiekartassa on mukana oikeat elementit. TKI-järjestelmän vahvistaminen vaatii rahoituksen lisäksi osaajia ja uudenlaista yhteistyötä. Pitkäjänteisen osaamistason nostamiseksi on tärkeää, että koko koulutussektoria vahvistetaan, ja samalla tehdään toimenpiteitä kansainvälisten osaajien saamiseksi ja jäämiseksi Suomeen. Tiiviimmällä TKI-toimijoiden yhteistyöllä luodaan edellytyksiä kunnianhimoisemmille tutkimuskokonaisuuksille ja saadaan käytössä olevista resursseista enemmän irti, Holopainen korostaa.

Sivistystyönantajien lausunto TKI-tiekarttaluonnoksesta.

Lisätietoja:

Heikki Holopainen, p. 0400 639 331

Johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivista

Jaa

Seuraa