» Uutishuone » Uutiset » Kansallinen sivistyksen teemavuosi 2024 – tavoitteena osallistava ja innostava tapahtumien ja sivistyksen uudelleen sanoittamisen vuosi

Kansallinen sivistyksen teemavuosi 2024 – tavoitteena osallistava ja innostava tapahtumien ja sivistyksen uudelleen sanoittamisen vuosi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt vuoden 2024 kansalliseksi Sivistyksen teemavuodeksi. Tavoitteena on osallistava ja yhdessä toteutettu tapahtumien vuosi, jonka aikana sivistystä ja sen merkitystä tuodaan tähän päivään ja ihmisten arkeen.

Elämme globaalien kriisien aikaa. Tämä aika haastaa meidät kohtaamaan sivistysyhteiskuntaa uhkaavia näkymiä. Suomi ja suomalaiset ovat kuitenkin aina luottaneet sivistyksen voimaan, ja olemme ponnistelleet kehittyäksemme yhdeksi menestyneimmistä yhteiskunnista. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää.

Sivistyksen teemavuoden tavoitteena on pyyhkiä pölyt sivistyksen päältä ja nostaa sivistys yhteiskunnalliseen keskusteluun tuottamalla uutta tietoa ja osallistamalla kansalaiset laaja- alaisesti koko maassa teemavuoden tapahtumiin. Lisäksi vahvistamme sivistyksen merkitystä ihmisten arjessa ja tulkitsemme sivistystä nykyhetkessä ja tulevaisuuteen katsoen. Mukaan kutsutaan koko toimiala: tiede, taide, kulttuuri ja luovat alat, nuoriso, liikunta ja urheilu.

Sanoittamalla ja määrittelemällä sivistystä ajassamme, sen historiaa ja tulevaisuutta sekä kansalaisten roolia sivistysyhteiskunnan rakentajina voimme edistää yhteiskunnallista eheyttä ja yhteenkuuluvuutta. Sivistyksellä on erilaisia merkityksiä kansalaisten mielissä. Tavoitteena on näiden merkitysten löytäminen ihmisten läheltä, arjesta.

Teemavuoden innoittajana on Suomen vanhimman sivistystyön ja elinikäisen oppimisen säätiön, Kansanvalistusseuran, 150-vuotisjuhlavuosi. Käytännön toteutusta ohjaa teemavuoden toimikunta, johon osallistuu mittava joukko yhteiskunnan toimijoita. Toimikunnan puheenjohtaja on europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajana toimikunnassa on kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Teemavuodelle avataan internetsivut ja tapahtumakalenteri keväällä 2023. Samalla avautuu avoin haku, jolloin on mahdollista saada oma tapahtuma osaksi teemavuoden toimintaa.

Vuoden koordinoinnista vastaa Kansanvalistusseura. Teemavuoden toteuttajiksi toivotaan toimijoita kaikilta yhteiskunnan sektoreilta

Teemavuoden tapahtumien toivotaan käsittelevän näitä teemoja:

  • kestävä tulevaisuus
  • monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja uussuomalaisuus
  • kulttuuri ja taide sivistyksen edelläkävijänä
  • tieteestä sivistykseksi lukutaito ja dialogi
  • elinikäinen oppiminen ja sivistys.

Teemavuoden infowebinaari Zoom-alustalla ke 19.4. klo 9-9.45.

Ilmoittaudu tästä infowebinaariin ke 19.4.2023 klo 9-9.45

 

Lisätietoja teemavuodesta ja sen toteutuksesta:

Kansanvalistusseura sr

Lauri Tuomi, toimitusjohtaja, lauri.tuomi(a)kvs.fi

Elina Heiskanen, viestintäpäällikkö, elina.heiskanen(a)kvs.fi

 

 

 

 

Jaa

Seuraa