» Uutishuone » Uutiset » Julkista ja yksityistä varhaiskasvatusta koskevat samat laadulliset kriteerit – luvanvaraisuutta ei tarvita

Julkista ja yksityistä varhaiskasvatusta koskevat samat laadulliset kriteerit – luvanvaraisuutta ei tarvita

Marinin hallitus esittää, että yksityinen varhaiskasvatus muuttuisi luvanvaraiseksi nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan. Sivista pitää ehdotettua muutosta tarpeettomana. Nykyinen ilmoitusmenettely on osoittanut toimivaksi ja joustavaksi niin palveluntuottajien kuin kuntien kannalta.

– Yhteistyö lupaviranomaisten kanssa toimii jo tällä hetkellä. Eivätkä hallituksen esityksen tavoitteet toteudu luvanvaraisuudesta säätämällä, sanoo Sivistan johtaja Laura Rissanen.

Lisäksi esityksessä annetaan ymmärtää, että nykyinen ilmoitusmenettely olisi aiheuttanut merkittäviä poikkeamia varhaiskasvatuksen laatuun. Julkista ja yksityistä varhaiskasvatusta koskevat jo nyt samat laadulliset kriteerit.

– Kunta voi hankkia palveluilta eri tahoilta. Näin tehdessään, kunnan on varmistuttava siitä, että ostettavien palveluiden laatu vastaa kunnan itsensä tuottamien palveluiden laatua. Tälläkin hetkellä varhaiskasvatuksen lainsäädäntö koskee kaikkia tuottajia yhdenvertaisesti ja alan ammattilaiset saavat saman koulutuksen riippumatta työnantajasta, Rissanen toteaa.

Nykyinen ilmoitusjärjestelmä muistuttaa menettelyiltään lupajärjestelmää ja ilmoituksen yhteydessä on toimitettava viranomaiselle samat tiedot kuin luvan yhteydessä. Viranomaiset eivät ole käytännössä lainkaan joutuneet puuttumaan käynnistettyyn päiväkotitoimintaan. Yksittäistapauksen perusteella ei ole perusteltua säätää laajaa muutosta, jonka hyödyt jäävät epäselväksi.

Sivistan näkemyksen mukaan osapuolten välistä vuoropuhelua tulisi kehittää kankean ja byrokraattisen lupaprosessin luomisen sijaan.

Lue lausunto tästä.

Lisätietoja,
Laura Rissanen p.041 5404505
Johtaja, Sivista

Jaa

Seuraa