» Uutishuone » Uutiset » Jäsenkysely: kokonaistyytyväisyys korkealla, mutta kehitettävää löytyy

Jäsenkysely: kokonaistyytyväisyys korkealla, mutta kehitettävää löytyy

Sivistystyönantajat ry teetti helmi-maaliskuussa 2015 jäsentyytyväisyystutkimuksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa jäsenten tyytyväisyyttä liiton toimintaan ja palveluihin sekä paikantaa kehittämistä vaativia kohteita. Tutkimuksen vastausprosentti oli 44 %. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy.

Julkisuuskuva hyvä, mutta näkyvyydessä vielä kehitettävää
Kokonaisarvosanaksi Sivistystyönantajat ry sai vastaajilta 3,9 asteikolla 1-5.
Sivistystyönantajat ry:n julkisuuskuva arvioidaan pääosin hyväksi. Voimakkaimmin Sivistystyönantajat ry:n toiminnasta tunnistetaan jäsenten palvelu ja yhteiskunnan päättäjiin vaikuttaminen sekä työehtosopimusten sisällön uudistaminen.

Toimitusjohtaja (ma.) Minna-Marika Lindström kommentoi tuloksia: ”Kysely osoittaa, että strategisiksi painopisteiksi valitut asiat ovat tärkeitä ja niissä on jo päästy eteenpäin. Kehitettävää kuitenkin riittää. Tulemme jatkossa huolehtimaan siitä, että toimintamme näkyy paremmin niin jäsenille kuin julkisuudessa.”

Suunta on oikea
Vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä Sivistystyönantajat ry:n toimintaan. Toiminnan arvioidaan parantuneen viimeisen kahden vuoden aikana. Onnistumisesta kertoo myös se, että mitä paremmin vastaajat tunsivat liiton toimintaa, sitä todennäköisemmin he olivat jo suositelleet sitä. Vastaajat arvioivat Sivistystyönantajat ry:n onnistuneen parhaiten työehtosopimuksen ja työsuhdeasioiden neuvonnassa sähköpostitse sekä asiantuntijuuden, luotettavuuden ja saavutettavuuden suhteen. Myös opetus- ja korkeakoulualaa koskevista työehtoasioista tiedottamisessa onnistuminen arvioidaan hyväksi.

Toiminnan kehittäminen
Toiminnan kehittämisessä on tulosten perusteella lähdetty oikeaan suuntaan. Tutkimuksessa esille nousseita kehittämiskohteita ovat erityisesti edunvalvonta sekä näkyvyys ja vaikuttavuus.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja (ma.) Minna-Marika Lindström

Jaa

Seuraa