» Uutishuone » Uutiset » Heikentynyt talous näkyy mielipiteissä

Heikentynyt talous näkyy mielipiteissä

Yliopistojen heikentynyt taloustilanne heijastuu jonkin verran lisääntyneenä tyytymättömyytenä yliopistojen toimintaa kohtaan, selviää Professoriliiton teettämässä Yliopisto professorin työnantajana -kyselyssä. Kyselyyn vastanneista professoreista 65 % kuitenkin suosittelisi yliopistoa työpaikkana ystävilleen.

Erityistä huolta professorien parissa kyselyn mukaan aiheuttaa avustavan henkilökunnan vähentyminen, mikä voi näkyä esimerkiksi yliopiston toimintaprosessien hidastumisena tai opetus- ja tutkimushenkilökunnan lisääntyneinä hallinnollisina tehtävinä. Yliopistojen rahoituksen leikkaukset ovat johtaneet erityisesti hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrän supistumiseen, joten tämä havainto ei ole yllättävä. Nyt onkin syytä käydä tarkkaan läpi lainsäädännöstä, keskitetystä ohjauksesta ja julkisten rahoittajien säännöistä johtuvia hallinnollisia velvoitteita ja keventää niitä, missä vain mahdollista. Yliopistot itse keventävät hallinnollista taakkaa tarkastelemalla ja tehostamalla omia käytäntöjään.

Toiseksi voimakkain negatiivinen muutos näkemyksissä oli professorien työn arvostuksen heikkeneminen. Tässäkin lienee osansa rahoitusleikkauksilla, mutta myös tietyillä julkisuudessa olleilla heitoilla tutkimuksesta ja yliopistoista. Kansalaisten luottamus yliopistoihin ja tiedeyhteisöön on tiedebarometrimittausten mukaan yhä korkealla tasolla. Tämän luottamuksen ylläpitämiseksi tulee tehdä töitä yhteistuumin.

Vakuutusyhtiö Varman tekemät yliopistojen työhyvinvointikyselyt osoittavat, että työhyvinvointi yliopistoissa on parantunut jatkuvasti vuodesta 2010, mutta viimeisimmän vuoden aikaiset leikkauspaineet ovat osuneet eri yliopistoihin eri tavoin. Päätettäviin sopeuttamistoimenpiteisiin vaikuttaa organisaation tilanne, mikä muodostuu ennakoitavasta tulevaisuudesta ja myös tehdyistä aiemmista toimenpiteistä. Jokaisella yliopistolla on omanlaisiaan vahvuuksia ja haasteita. Ulkoisten vaikutusten ollessa niin voimakkaita, on hedelmätöntä laittaa yliopistoja kouluarvosanajärjestykseen. Sen sijaan toimintaa tulee pyrkiä kehittämään hyvässä yhteistyössä paikallisella tasolla. Näin epäkohtiin voidaan vaikuttaa siellä, missä niitä koetaan olevan.

Professoriliiton teettämään kyselyyn vastasi 533 yliopistojen noin 2500 professorista. Vastaajamäärän edustavuus kyselyssä vaihtelee yliopistoittain 10 % ja 30 % välillä.

Lisätietoja:
Heikki Holopainen, asiantuntija, p. 0400 639 331

Professoriliiton teettämä selvitys löytyy täältä.

Jaa

Seuraa