» Uutishuone » Tiedotteet » Hallituksen lisätalousarviossa panostuksia osaamiseen

Hallituksen lisätalousarviossa panostuksia osaamiseen

29.05.2018

Hallitus neuvotteli tänään 29.5. lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina 31.5.2018.

Sivistystyönantajat pitää erittäin myönteisenä hallituksen panostuksia osaamisen tarpeisiin. Erityisen ilahduttavaa on vapaan sivistystyön roolin huomioiminen elinikäisen oppimisen edistäjänä.

Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan pysyviä panostuksia osaamiseen koko koulutusketju huomioiden.

Olemme koonneet esityksestä toimialamme kannalta tärkeitä esityksiä:

  • Osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi käynnistetään kertaluonteisia nopeita koulutustoimenpiteitä, joihin hallitus ehdottaa yhteensä 60 miljoonan euron lisäyksiä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokkaan ehdotetaan lisättäväksi 2 miljoonaa euroa luku- ja kirjoitustaidon koulutuksiin ja suomen tai ruotsin kielen koulutuksiin vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.
  • Hallitus ehdottaa lisättäväksi 2 miljoonaa euroa pilotteihin, joilla madalletaan oppimateriaalikustannuksia lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.
  • Ammatillisessa koulutuksessa käynnistetään pilotti, jossa luodaan malli alan vaihdon täsmäkoulutuksiin. Koulutusta voidaan lisäksi kohdentaa myös heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen. Pilotin toteuttamiseen ehdotetaan lisättäväksi 16 miljoonaa euroa.
  • ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien korkeakoulututkintoihin johtavien tai korkeakoulututkintojen osista koostuvien opintojen toteuttamiseen ehdotetaan 10 miljoonan euron lisäystä.
  • Hallitus käynnistää Digiaikakauden taidot -ohjelman aikuisille, tavoitteena digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. Ohjelmaan varataan yhteensä 7 miljoonan euron rahoitus. Tarjonnan lisäys toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten kautta ja yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, kansalaisjärjestöjen ja muun kolmannen sektorin kanssa.
  • Peruskoulufoorumin tasa-arvoiseen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanoon ehdotetaan osoitettavaksi 10 miljoonaa euroa hallinnonalan sisäisenä siirtona. Kokonaisuus kuuluu osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen.

Jaa

Seuraa