» Uutishuone » Uutiset » Hallituksen esitys selkiyttäisi lapsen tukea myös yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa

Hallituksen esitys selkiyttäisi lapsen tukea myös yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa

Hallitus on antanut esityksensä varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Esitys liittyy hallitusohjelman kirjaukseen kolmiportaisen tuen mallin kehittämisestä.

Sivista katsoo, että esitysluonnos selkiyttäisi toteutuessaan lapsen tuen järjestämiseen liittyvää kirjavuutta yleisesti myös yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa.

– Varhaiskasvatuslaki edellyttää palvelun tuottajaa, kunnallista tai yksityistä, toimimaan aina kaikessa lapsen etu huomioiden. Jottei lapsen etu jää taloudellisten realiteettien alle, työnjaon selkiyttäminen kuntien ja yksityisten toimijoiden välillä on tarpeen. Tämä toimii myös laatukriteerinä tuen toteuttamisessa, sanoo Sivistan johtaja Laura Rissanen.

Hallituksen esityksessä tuen järjestämistä on arvioitu paljolti kunnan näkökulmasta. Lausuntokierroksen jälkeen esitystä on täsmennetty yksityisten palveluntuottajien osalta siten, että palveluntuottajan sijaintikunta tekisi hallintopäätöksen erityisestä tuesta palveluntuottajan pyynnöstä, ellei kunnan järjestämisvastuu olisi todennettavissa.

– Lausuntopalautteen johdosta varhaiskasvatuksen järjestämispaikka nostettiin yhdeksi erityisen tuen yhteydessä päätettäväksi asiaksi, ja näin muutoksenhaun alaiseksi asiaksi. Tätä pidämme hyvänä, toteaa Rissanen.

Kokonaisuudessaan hallituksen esitys on tavoitteiltaan ja lähtökohdiltaan perusteltu ja lapsen oikeuksia vahvistava. Uudistus on tarpeellinen, tärkeä ja odotettu.

– Samalla on todettava, että varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on jo nyt monin paikoin todella vaikeaa ja uudet tavoitteet vaikeuttanevat osaavien ammattilaisten saatavuutta edelleen.

Sivista korostaakin, että resurssien ja henkilöstön riittävyyttä on seurattava tarkkaan.

Lisätietoja,

Laura Rissanen p. 041 5404505

Johtaja, Sivista

Jaa

Seuraa