» Uutishuone » Uutiset » EK:n Ulla Heinonen: Suomi etenee kohti vihreää taloutta koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten välisellä yhteistyöllä

EK:n Ulla Heinonen: Suomi etenee kohti vihreää taloutta koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten välisellä yhteistyöllä

Vihreästä siirtymästä ja taloudesta sekä sen tuomista mahdollisuuksista puhutaan paljon. On arvioitu, että parhaimmillaan vihreä talous voi tuoda Suomeen kymmenen vuoden aikana noin 100 miljardin euron investoinnit. Vientiä syntyisi suunnilleen saman verran ja työpaikkoja peräti 100 000. Tuoreen opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimuksen mukaan vihreä siirtymä edellyttää panostuksia jatkuvaan oppimiseen ja ekososiaaliseen sivistykseen.

Mitä vihreä siirtymä oikeastaan on ja millaisia mahdollisuuksia se tuo koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin?

Haastattelimme aiheesta EK:n johtaja Ulla Heinosta.

vihreä siirtymä, vihreä talous, osaaminen, koulutus

– Haluan korostaa sitä, että Suomelle vihreä siirtymä tarjoaa valtavat mahdollisuudet, sanoo Ulla Heinonen.

– Isossa kuvassa kyse on matkasta kohti kestävää taloutta, jossa luonto, hyvinvointi ja talous ovat tasapainossa. Se edellyttää isoja muutoksia yhteiskunnassa ja yrityksissä. Puhumme puhtaasta ja vähähiilisestä energiasta, prosessien sähköistämisestä, kiertotaloudesta ja immateriaalisesta arvonluonnista. Niin, että pystymme samalla materialla luomaan enemmän arvoa. Kestävän talouden ratkaisuiden löytämiseksi tarvitaan uusia ideoita ja investointeja, aloittaa Ulla Heinonen.

– Meillä on Suomessa valtavan hyvät mahdollisuudet houkutella mittavia globaaleja vihreän siirtymän investointeja. Valttikorttejamme ovat osaava työvoima ja hyvät olosuhteet puhtaaseen energiaan esimerkiksi tuulivoima, lisäksi meillä on hyvät jakeluverkot, puhdasta vettä ja esimerkiksi metsäteollisuuden biogeenistä hiiltä, jota voi hyödyntää vetytalouden ratkaisuihin. Lisäksi investointien näkökulmasta olemme vakaa yhteiskunta, koulutusjärjestelmämme on tunnettu korkeasta laadustaan ja olemme tuore Nato-maa. Kova hiilineutraaliustavoite antaa uskottavuutta ja investoreille uskoa, että toimintaympäristö pysyy ennakoitavana, Ulla Heinonen jatkaa.

Koulutus ja tutkimus vihreän siirtymän ajureina

Kestävän talouden muutos on käynnissä, eikä paluu vanhaan ole vaihtoehto. Yritykset menevät kiivaasti eteenpäin, kestävän kasvun teknologioiden kehitys on todella nopeaa ja yritysten osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla.

– Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta tämä kaikki tarkoittaa sitä, että tarvitsemme vielä lisää korkeakoulutettuja kestävän talouden osaajia, uusia ratkaisuja ja innovaatioita. Sen lisäksi tarvitsemme kasvavaan teolliseen tuotantoon ja palveluihin kyvykkäitä ammattiosaajia, jotka huolehtivat teollisesta tuotannosta ja siihen usein liittyvästä digitalisaatiosta, painottaa Ulla Heinonen.

Tarvitaan pitkäkestoista osaamisen kehittämistä ja täsmäpaketteja

– Meidän tulee tarkastella vihreän talouden mahdollisuuksia sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Teollisten investointien houkuttelu edellyttää ennakoivuutta ja pitkäjänteisyyttä. Toisaalta taas yritysten TKI toiminta saattaa edetä nopeasti ja osaamisen kehittymisen täytyy kulkea tässä mukana. Teknologinen kehitys on nyt kiivasta. Kun mietimme vihreän siirtymän tavoitteita, niin on hyvä pitää kirkkaana mielessä, että ilmastonmuutos etenee koko ajan, meillä ei ole aikaa tuhlattavana, hän jatkaa.

– Tarjolla tulisi olla niin pitkäkestoista osaamisen kehittämistä, lyhyitä ja tiiviitä koulutuskokonaisuuksia ja täsmäkoulutuksia nopeisiin tarpeisiin, jotta osaamien vastaisi yritysten tarpeita. Modulaarisuus ja täsmäoppimisen tarve tulevat korostumaan, digitalisaatiosta on saatavilla välineet osaamisen ja koulutustarjonnan parempaan jakamiseen. Ulla Heinonen sanoo.

Vihreä siirtymä on iso haaste yrityksille, yhteiskunnalle ja koulutusjärjestelmälle

Digitalisaatio ja datan hyödyntäminen tulevat korostumaan. Dataa voi käyttää esimerkiksi palveluiden optimointiin ja uusien palvelukokonaisuuksien luomiseen.

– On mietittävä, miten tuotamme saman arvolupauksen uudella tavalla. Osaamisen näkökulmasta tässä korostuvat teknologisten ratkaisujen ohella mm. palvelumuotoilu ja prosessikonseptointi, Ulla Heinonen tähdentää.

– Koulutustarjonnassa ja osaamisen kehittämisessä olisi tärkeä keskittyä siihen, miten ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus tuottaisivat toisiaan täydentävää osaamista. Miten mahdollistetaan erilaistumisen eri tarpeisiin. Luonnollisesti tarvitaan tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Pitää tehdä enemmän yhdessä kuin erikseen. Niin koulutuksen ja osaamisen kehittämistä kuin tutkimusta ja innovaatiotoimintaa tai esimerkiksi teknisen infran hyödyntämistä. Vaaditaan perustutkimusta ja soveltavaa, ja sen suoraa kytköstä osaamiseen, jatkaa Ulla Heinonen.

Terveiset uudelle hallitukselle – hyvät suunnitelmat toteutumaan

– Haluan korostaa sitä, että Suomelle vihreä siirtymä tarjoaa valtavat mahdollisuudet. Asetetuista tavoitteista ei tule tinkiä. Tämä koskee niin TKI-tavoitteita, digikompassia kuin hiilineutraalius tavoitteita. Nyt on aika panna toimeen tehtyjä hyviä suunnitelmia. Tälläkin hetkellä Suomeen on suunnitteilla 50 miljardin vihreän siirtymän teolliset investoinnit. Toimintaympäristön ennakoitavuutta ja tavoitteellisuutta tarvitaan. Yritysten on turvallista tehdä investointeja, kun on tietty suunta, johon ollaan menossa, hän painottaa.

– Niin koulutuspolitiikassa kuin vihreän kasvun edistämisessä tarvitaan pitkän tähtäimen selkeä tavoite, mitä halutaan saavuttaa. Sen rinnalle tarvitaan ketteryyttä, koska muutos tapahtuu nyt, eikä se odota meitä, lopettaa Ulla Heinonen.

EK päivittyvä dataikkuna: Suomen vihreät investoinnit.

Ullan kuva: Pasi Salminen

Jaa

Seuraa