» Uutishuone » Tiedotteet » Ammatillisen koulutuksen uudistus auttaa nuoria saavuttamaan unelmansa

Ammatillisen koulutuksen uudistus auttaa nuoria saavuttamaan unelmansa

16.10.2018

Business College Helsinki on erikoistunut liiketoiminnan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutusaloille ja toimii näiden alojen suurimpana yksittäisenä suomalaisena kouluttajana. Pasilassa sijaitsevalla oppilaitoksella on yhteensä noin 2 800 opiskelijaa.

Ammatillisen koulutuksen uudistus on tuonut muutoksia myös Business Collegen arkeen.

–Toisaalta nuoret ovat edelleen nuoria reformista huolimatta ja se on huomioitava opintojen suunnittelussa, toteaa Business Collegen rehtori ja toimitusjohtaja Antti Loukola.

Oppilaitoksessa nähdään, että uudistus antaa hyvä mahdollisuudet oppia eri tavoin ja siten, että kukin saa oppia tavallaan.

–Ryhmänhallinta ja vuorovaikutus ovat tärkeitä positiivisen oppimisilmapiirin luomisessa, sanoo lehtori Tarja Airaksinen.

Panostuksia opiskelijan ohjaukseen ja vuorovaikutuksen luomiseen

Business College Helsingissä opiskelijoista pidetään huolta kokonaisvaltaisesti. Ryhmäyttämisen käytänteet vaihtelevat talon sisällä, mutta kaikessa toiminnassa ryhmäytymiseen kiinnitetään huomiota ja opintojen alkuun panostetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että HOKS-ohjaaja seuraa opiskelijaa koko hänen opiskelupolkunsa ajan.

Opiskelijan ohjausta tehdään joustavasti työpäivän aikana, joskus jopa viikonloppuisin. Tällä tavalla toimimalla luodaan perusteet hyvälle vuorovaikutukselle. Nuoria ei jätetä yksin.

Ohjauksessa keskitytään erityisesti henkilökohtaisiin keskusteluihin ja tarpeen mukaan käsitellään myös elämänhallintaa. Sitä, että nuoren arkirytmi, liikunta, uni ja ravinto ovat tasapainossa. Sillä luodaan otolliset lähtökohdat oppimiselle ja työelämätietoisuudelle.

Nuoria tuetaan, ja samalla nuorten kanssa toimiessa pitää olla ammattitaitoa ja kykyä asettaa myös selkeitä rajoja. Työelämän pelisääntöjä ja omaa vastuuta tuodaan esiin, jotta nuori saa mahdollisuudet tavoittaa omat unelmansa.

–Käymme läpi nuoren kanssa sitä, mistä hän on kiinnostunut, mitä unelmia hänellä on. Menemme nuorten haaveiden mukaan, mutta asetamme niille konkreettiset tavoitteet. Nuoret ovat oivaltaneet hyvin myös oman vastuunsa, Airaksinen toteaa.

Ammatillisen uudistus antaa mahdollisuuden monipuolisten oppimistapojen hyödyntämiseen

Vaikka rahoituksen pienentyminen tuo haasteita, ammatillisen koulutuksen uudistus luo myös mahdollisuuksia mm. monipuolisten oppimistapojen hyödyntämisen suhteen. Perinteistä luokkaopetusta ja oppikirjoja on edelleen käytössä, mutta nykyään hyödynnetään myös enemmän verkkomateriaalia ja niihin liittyviä tehtäviä.

Osa opiskelijoista tarvitsee verkkotyöskentelyyn enemmän apua. Tuki ja apu kohdennetaan yksilöllisesti tarpeen mukaan. Kaiken kaikkiaan opiskelijat saavat digitalisaation aikana enemmän yksilöllistä palautetta, kuin ennen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella joko teoriapainotteisesti tai sitten työelämän projekteissa.

–On tärkeää, että nuoret näkevät työelämän periaatteet ja oppivat niitä käytännön kautta, Airaksinen kertoo.

Projekteista kertyy opiskelijalle tunteja pankkiin. Jos tunteja kertyy paljon, on opiskelijan mahdollista saada vapaapäivä. Tästä syystä Business Collegessa opiskelijoilla saattaa olla esimerkiksi osa perjantaista vapaata, tai hän pystyy sen avulla nopeuttamaan opintojaan yksilöllisesti, jolloin valmistuminen voi tapahtua nopeutetussa aikataulussa.

Työelämää, yksilöllistä tukea ja tiimiopettajuutta

Opiskelijat ovat tyytyväisiä, että pääsevät työpaikoille oppimaan. Positiivista palautetta on tullut myös erilaisista oppimisympäristöistä mm. Pop-up College kauppakeskuksessa, jossa opiskelijat tekevät aitoja projekteja kauppakeskuksen yrityksille.

– Nuoret ovat hoitaneet projekteja niin hienosti ja tuloksekkaasti, että yhteistyökumppanimme, yritykset ja järjestöt, ovat vielä halunneet laajentaa yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä ovat mm. HJK:n, IFK:n ja Susijengin fanituotteiden myynti opiskelijavoimin ottelutapahtumissa, kehuu Airaksinen.

Osalla opiskelijoista on entistä enemmän haasteita oman elämänhallintansa ja opiskelunsa kanssa. Siksi henkilökohtaiset opinpolut ja koko opiskeluajan mukana kulkeminen on ensiarvoisen tärkeää. Nuorten kanssa on myös luotu yhteisiä pelisääntöjä mm. kännykän käytön suhteen.

Tukea on tarjolla laajasti. Business College Helsingistä löytyy kuraattoreita, terveydenhoitajia, psykologeja. Erilaisia oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti nuorten henkilökohtaisiin tarpeisiin. Tiimiopettaminen ja pariopettajuus ovat tärkeitä työkaluja opiskelijan oppimispolun kokonaisvaltaisuuden hahmottamisessa.

– Ongelmat ovat toisinaan mittavia, mutta ratkaisuja on pakko miettiä, Airaksinen sanoo.

Jaa

Seuraa