» Uutishuone » Uutiset » Ammatillisen koulutuksen joustavat mahdollisuudet osaajapulan ratkaisemiseksi tulee hyödyntää täysimääräisesti

Ammatillisen koulutuksen joustavat mahdollisuudet osaajapulan ratkaisemiseksi tulee hyödyntää täysimääräisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriön 30.8.2022 asettaman Ammatillisten tutkintojen kehittäminen -työryhmän väliraportti julkaistiin 24.3. Työryhmä esittää väliraportissaan periaate-ehdotukset ammatti- ja erikoisammattitutkintojen joustavuuden lisäämiseksi, opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksien monipuolistamiseksi ja pienten osaamiskokonaisuuksien ottamiseksi osaksi ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Työryhmä jatkaa työtään 30.9.2023 asti

Sivista katsoo, että työryhmän ehdotukset tutkinnon osien nykyistä laajemmasta ja joustavammasta hyödyntämisestä ovat kannatettavia.

Osaajapula vaivaa useita toimialoja. Tutkinnon osien joustavammalla käytöllä vastataan niin yksilöiden kuin työelämän osaamistarpeisiin. Sivista tukee myös ehdotusta ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osia kehittämistä ja tarjonnan lisäämistä.

– Haluamme korostaa, että pienten osaamiskokonaisuuksien järjestäminen tulisi tehdä rahoituksellisesti kannattavaksi vaihtoehdoksi kokonaisten tutkintojen järjestämisen rinnalla. Tämän täytyy olla tavoitteena mukana, kun ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia seuraavan kerran kehitetään. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tulee myös sujuvoittaa, kuten työryhmä esittää. Opiskelijalle tulisi aina mahdollistaa tutkinnon osan tai osien suorittaminen eri tutkinnoista, sanoo Sivistan elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode.

Ammatillisen koulutuksen joustavat mahdollisuudet osaajapulan ratkaisemiseksi tuleekin hyödyntää täysimääräisesti.

Työryhmä jatkaa työtänsä syyskuun loppuun asti. Työryhmä tarkastelee vielä mm. vihreään siirtymään liittyvää osaamisen vahvistamista. Työryhmässä Sivistaa edustaa elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode p. 040 168 6836
elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivista

Jaa

Seuraa