» Uutishuone » Uutiset » Ammatillinen koulutus tarvitsee nyt tukea

Ammatillinen koulutus tarvitsee nyt tukea

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Hakuaikaa on jatkettu 12.5.2020 asti. Haettava rahoitus on jatkoa edellisen vuoden lopussa myönnetylle lisärahoitukselle. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin on varattu vuoden 2020 talousarviossa 80 miljoonaa euroa, rahoitus on osa hallituksen nk. tulevaisuusinvestointeja.

Sivista pitää tärkeänä, että lisärahoitusta voi käyttää myös koronapoikkeustoimien aiheuttamiin tukitarpeisiin ja akuutin kriisin jälkeen tehostettuihin tukitoimiin. Koronakriisin taloudelliset vaikutukset koskettavat myös koulutuksen järjestäjiä ja monet järjestäjät ovatkin esittäneet toiveen siitä, että lisärahoitusta voisi ohjata myös akuutteihin toimenpiteisiin.

Asia nousi esiin Helsingin Sanomien uutisessa 6.4.2020 ja myöhemmin opetusministeri Li Andersson kommentoi twitterissä toivetta muistuttaen, että opettajien ja ohjaajien palkkaamisen lisäksi rahoitusta voi hakea opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Samalla Andersson korosti, että ”lisärahoituksen tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja tuki. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoihin, jotka tarvitsevat enemmän tukea opintoihinsa.”

Ministerin kannanotto on hyvä ja tervetullut tarkennus akuutissa tilanteessa. Ammatillinen koulutus tarvitsee nyt kaikki tuet, mitä on mahdollista saada.

Lue ministeriön rahoitushausta tästä.

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode p.040 1686836
elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivista

Jaa

Seuraa