» Uutishuone » Uutiset » Älä ole se tyyppi työpaikalla, josta varoitellaan – ohjeita häirinnän torjumiseen

Älä ole se tyyppi työpaikalla, josta varoitellaan – ohjeita häirinnän torjumiseen

Työnantaja: tarkkaile ja havainnoi työpaikan ilmapiiriä sekä huolehdi, että jokaisella on turvallista työskennellä tulematta häirityksi. Luo ilmapiiri, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja ilmaista mielipiteensä. Puutu välittömästi epäasialliseen käytökseen ja haitalliseen työkäyttäytymiseen. Noudata yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta työtä johtaessasi.

Työntekijä: luo ja ylläpidä hyvää ilmapiiriä omalta osaltasi työpaikallasi. Noudata turvallisuusohjeita ja huolehdi, että työkavereillasi myös on turvallista työskennellä. Käyttäydy asiallisesti muita kohtaan ja vältä kaikenlaista häirintää. Puutu, jos näet häirintää tai kuulet loukkaavaa puhetta työpaikallasi.

Pohtikaa työpaikalla yhdessä, miten tunnistaa häirintä ja epäasiallinen käytös. Keskustelkaa siitä, miten olette erilaisia työntekijöinä ja ihmisinä ja miten se näkyy työyhteisössänne. Laatikaa toimintaohjeet ristiriitoihin puuttumiseen ja niiden käsittelyyn ja ammatillisen työkäyttäytymiseen. Ohjeistus on hyvä laatia työpaikan yhteistoiminnassa ja käydä läpi säännöllisesti. Tärkeää on tiedottaa ja jakaa ohjetta, koska ne koskevat aivan jokaista henkilöä työpaikalla ja selvästi tuoda esille, että kaikelle epäsialliselle käytökselle on täysi kielto.


Alla olevista linkeistä löytyy apua epäasiallisen käytöksen, häirinnän, myös seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen sekä ohjeita niihin puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla -julkaisun tarkoituksena on tukea työpaikkoja häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisyssä ja käsittelyssä sekä näihin liittyvien toimintamallien ja -ohjeiden laatimisessa.

Tästä julkaisuun: Älä häiritse – tunnista, ehkäise epäasiallinen käytös työpaikalla ja puutu siihen

Seksuaalista, sukupuoleen kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua ei pidä hyväksyä työpaikalla missään tilanteessa. Tämän ohjeistuksen tavoitteena on vahvistaa varhaista ja tehokasta puuttumista seksuaaliseen ja sukupuoleen kohdistuvaan häirintään.

Tästä julkaisuun: Ohjeistus seksuaalisen ja sukupuoliseen kohdistuvan häirinnän ehkäisyyn ja toimintaan ongelmatilanteissa

Epäiletkö syrjintää työpaikalla? Tasa-arvovaltuutetun nettisivuilla on hyvää tietoa häirinnästä, miten puuttua siihen ja syrjinnän tunnistamisesta eri tilanteissa.

Tästä lukemaan: Häirintä työpaikoilla

Monimuotoisen työyhteisön lähtökohta on työntekijöiden yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu. Työturvallisuuskeskus on koonnut tietoa, jolla hyödyntää työpaikan monimuotoisuutta ja luoda työyhteisöön salliva ilmapiiri.

Tästä lukemaan: Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Jaa

Seuraa