» Uutishuone » Uutiset » Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot nousivat vuonna 2019

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot nousivat vuonna 2019

Koulutuksen toimiala työllistää 187 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,3 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2019 kaikkiaan yli 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä reilut 60 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului noin 800 henkilöä.

Yliopistojen henkilöstö kasvoi kaikissa henkilöstöryhmissä. Opetus- ja tutkimushenkilöstössä henkilöstömäärä kasvoi 1,5 prosenttia, kun muussa henkilöstössä kasvu oli 2,6 prosenttia. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö kasvoi 2,3 prosentilla. Vuosikymmenen alkuun verrattuna yliopistojen kokonaishenkilöstömäärä on kuitenkin laskenut noin 7 prosenttia.

Yliopistojen henkilöstöstä reilu puolet oli määräaikaisessa ja vajaa puolet vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2019. Vakinaisten osuudet eroavat kuitenkin merkittävästi opetus- ja tutkimushenkilöstön (30 %) – ilman tohtorikoulutettavia 40 prosenttia – muun henkilöstön (76 %) ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstön (76 %) välillä.

Kokoaikaista työtä tekevien osuus yliopistojen henkilöstössä vastaavana ajankohtana oli 86 prosenttia. Kokoaikaisten osuudet olivat korkeita kaikissa henkilöstöryhmissä: opetus- ja tutkimushenkilöstö 84 prosenttia, muun henkilöstö 88 prosenttia ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstö 90 prosenttia.

Kaikkien opetus- ja tutkimushenkilöstöön syyskuussa 2019 kuuluneiden palkat nousivat keskimäärin 2,9 prosenttia sekä muuhun henkilöstöön kuuluneiden 3 prosenttia vuodentakaisesta. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkat nousivat 1,4 prosenttia. Kaikkien henkilöiden kohdalla ansioiden muutokseen vaikuttavat myös henkilöstörakenteen muutokset.

Syyskuusta 2018 syyskuuhun 2019 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2018 että vuonna 2019 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 4,8 prosenttia (4,2 prosenttia ilman tohtorikoulutettavia) ja muulla henkilöstöllä 3,9 prosenttia. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöllä palkat nousivat 3,6 prosenttia.

– Yliopistoissa ja harjoittelukouluissa sopimuskorotukset painottuivat sopimuskauden loppupuoliskolle. Tilastokauden aikana tulikin voimaan peräti 2,45 prosentin sopimuskorotukset, joista kaikissa henkilöstöryhmissä noin prosenttiyksikkö oli paikallisesti jaettavaa, taustoittaa ekonomisti Harri Hietala Sivistystyönantajista.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yliopistojen tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun yliopistoihin työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu palkkaa. Aineisto sisältää myös kaikki tuntiopettajat. Aineisto ei sisällä muun henkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:
Ekonomisti Harri Hietala
(09) 1728 5718
0500 789906
Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa