» Työsuhdeasiat » Työsuhdetietoa » Työmarkkinalinjaukset 2022

Työmarkkinalinjaukset 2022

Tavoitteellinen sopiminen – ratkaisujen löytäminen yhdessä

  • Sopimusjärjestelmän tulee olla uudistumiskykyinen ja turvata erilaisten organisaatioiden toimintaedellytykset.
  • Uudistuksia edistetään parhaiten rakentamalla yhteistä näkymää tulevaisuuden suunnasta.  
  • Neuvotteluosapuolten tulee etsiä yhdessä aktiivisesti alaa ja sen työntekijöitä parhaiten palvelevia ratkaisuja. 

 

Uudistuva työelämä

  • Työehtosopimuksia uudistetaan ennakoiden tulevaisuuden muutokset ja tuloksellinen toiminta.
  • Työehtosopimukset mahdollistavat kannustavat ja joustavat työsuhteen ehdot paikallisesti.
  • Oikeanlainen sääntely luo edellytykset toiminnan monipuoliselle järjestämiselle ja se huomioi toimipaikkojen ja toimijoiden erot.  

 

Vakautta luovat palkkaratkaisut

  • Toimialat ovat sidoksissa toisiinsa; vakauden luominen Suomen talouteen edellyttää neuvottelukierroksen avausratkaisujen huomioimisen. 
  • Palkkaratkaisujen tulee turvata pitkäjänteinen toiminta ja mahdollistaa kehittäminen. 
  • Paikallisilla erillä tuetaan palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä tuloksellista toimintaa.