» Uutishuone » Tiedotteet » Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvottelutulokset hyväksytty

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvottelutulokset hyväksytty

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten palkantarkistuksista ajalle 1.8.2023-31.3.2024 saavutetut neuvottelutulokset on hyväksytty liittojen hallinnoissa.

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 1.10.2023 lukien 1,72 %:n yleiskorotuksella ja 0,73 %:n paikallisella erällä. Peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden osalta sovittiin opettajien alkupalkkojen tarkistamisesta, jonka johdosta paikallista erää ei jaeta opetushenkilöstölle näissä liitteissä. Lisäksi syyskuussa 2023 maksetaan kertaerä.

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat ammattikorkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, yleissivistävät ja vapaan sivistystyön oppilaitokset, urheiluopistot sekä taiteen perusopetus. Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä noin 24 000 työntekijää. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen piirissä noin 1 300 palkansaajaa.

Lisätietoja:
Sivistan johtava työmarkkina-asiantuntija Tari Aho
etunimi.sukunimi@sivista.fi

Jaa

Seuraa