» Uutishuone » Tiedotteet » Suomen menestys vaatii lisää koulutus- ja tutkimuspanostuksia seuraavalta hallitukselta

Suomen menestys vaatii lisää koulutus- ja tutkimuspanostuksia seuraavalta hallitukselta

EK ja Akava sekä korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt pitävät korkeakoulu-, tutkimus- ja osaamispanostusten kasvattamista seuraavalla vaalikaudella välttämättöminä tulevaisuusinvestointeina. Panostusten kasvattaminen varmistaa Suomen menestyksen myös tulevaisuudessa.

Organisaatiot toteavat laatimassaan yhteisessä kannanotossa, että koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Korkeakoulujen perusrahoituksen vakaudesta, ennakoitavuudesta ja riittävästä tasosta on huolehdittava jatkossa paremmin.

-Koulutustason nostaminen sekä jatkuvan koulutuksen mallien ja rahoituksen kehittäminen on keskeistä myös työllisyysasteen noston ja talouskasvun näkökulmasta, kannanotossa sanotaan.

– Korkeasti koulutettu työvoima, korkean lisäarvon tuotteet ja vetovoimaiset osaamiskeskittymät houkuttelevat Suomeen kansainvälisiä osaajia, investointeja ja yrityksiä nykyistä enemmän. Osaajien työperäistä maahanmuuttoa tulee kehittää nykyistä sujuvammaksi.

Kannanotossa todetaan, että seuraavan hallituksen tulee:
– Tehdä pitkäjänteistä TKI-politiikkaa ja hoitaa oma osuutensa, jotta TKI-panostusten osuus on 4 prosenttia BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Julkisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostuksia sekä korkeakoulujen rahoitusta tulee kasvattaa merkittävästi.
– Poistaa päällekkäisyydet ja keskittyä isompiin kokonaisuuksiin kilpaillussa rahoituksessa.
– Valita EU-puheenjohtajuuden kärkiteemaksi koulutus ja tutkimus.

Kannanoton ovat laatineet Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja sen jäsenliitto Sivistystyönantajat, Akava ja sen kannanotossa listatut jäsenliitot, UNIFI ry, Arene ry, SYL ja SAMOK sekä kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Lue koko kannanotto allekirjoittajineen tästä.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
puh. 09 4202 2400
Toimitusjohtaja Teemu Hassinen
Sivistystyönantajat
puh. 050 562 7004
Puheenjohtaja Sture Fjäder
Akava
puh. 0400 609 717

Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors
UNIFI ry
puh. 050 522 9421
Toiminnanjohtaja Petri Lempinen
Arene ry
puh. 040 766 7805

Kansleri Kaarle Hämeri
Helsingin yliopisto
puh. 02941 22206
Puheenjohtaja Sanni Lehtinen
SYL
puh. 044 906 5007
Puheenjohtaja Iiris Hynönen
SAMOK
puh. 050 389 1000

Jaa

Seuraa