» Uutishuone » Tiedotteet » Sivistystyönantajat: työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa

Sivistystyönantajat: työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa

Sivistystyönantajat on aloittanut työehtosopimusneuvottelut yliopistojen ja yksityisen opetusalan työehtosopimusten suhteen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat eilen julkisuudessa esittäneet virheellistä tietoa mm. työaikamääräysten voimassaolosta. Lisäksi on uutisoitu virheellisesti työrauhavelvoitteesta. Sivistystyönantajat joutui virheellisten väitteiden johdosta lähettämään OAJ:lle ja JUKO:lle valvontakirjeen.

– On selvää, että työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa, sanoo Sivistan työmarkkinajohtaja Anne Somer.

– OAJ:n ja JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on mm. Helsingin Sanomissa virheellisesti väittänyt, että kiky-tunnit eivät enää ole julkisten alojen työehtosopimuksissa. Vastaavia virheellisiä väittämiä on esiintynyt mm. OAJ:n ja Olli Luukkaisen twitter-sivuilla, joissa uutisoitiin palkansaajapuolen yhteinen uutinen seuraavasti: ”Julkisalojen järjestöt irtisanoivat työ- ja virkaehtosopimuksensa 29.1. Koko julkisen sektorin työntekijäpuolen yhteinen tulkinta on, että kiky-tunnit ovat nyt poissa sopimuksista”. Tämän lisäksi on uutisoitu virheellisesti, että palkansaajapuolella ei olisi enää työrauhavelvoitetta mm. seuraavasti: ”järjestöjen mukaan 24 tunnin kiky-pidennys on irtisanottu eikä palkansaajilla ole enää työrauhavelvoitetta.”, avaa Somer virheellisten väitteiden sisältöä.

Kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen soveltaminen Sivistystyönantajien solmimien työehtosopimusten osalta alkoi 1.2.2017-31.1.2018 sopimuskaudella. Työajan pidennys jatkui työehtosopimuksissa muuttumattomana sopimuskaudella 1.2.2018-31.3.2020.

– Työehtosopimukseen kirjattujen määräysten poistaminen tai muuttaminen edellyttää sitä, että muutoksista sovitaan työehtosopimusosapuolten kesken. Näin menetellään myös kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen osalta, Somer toteaa.

– Mikäli uusia työehtosopimuksia ei saataisi tämän sopimuskauden päättymiseen mennessä neuvoteltua, tulee työajan pidennystä, kuten muitakin työehtosopimuksessa sovittuja määräyksiä, noudattaa ns. jälkivaikutuksen perusteella myös sopimuksettoman tilan aikana, korostaa Somer.

Sivistystyönantajien solmimat työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti, joten työrauhavelvoite sitoo osapuolia työehtosopimusten irtisanomisesta riippumatta työehtosopimuksen sopimuskauden päättymiseen 31.3.2020 saakka.

– OAJ:n ja JUKO:n julkisuudessa esittämät väittämät ovat aiheuttaneet työehtosopimusten sisällön soveltamisesta väärän tulkinnan leviämisen, Somer toteaa.

– JUKO:n ja OAJ:n virheelliset väitteet voivat johtaa työehtosopimusten määräysten vastaiseen toimintaan niiden määräysten osalta, joissa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennys, Somer jatkaa.

Sivistystyönantajat toteaa, että työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa.

Lisätietoja:
Anne Somer, p. 050 345 21 34
Työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa