» Uutishuone » Tiedotteet » Sivistystyönantajat: Oppivelvollisuuden pidentämisen hintalappu on karkeasti alimitoitettu

Sivistystyönantajat: Oppivelvollisuuden pidentämisen hintalappu on karkeasti alimitoitettu

 

Sivistystyönantajat on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä oppivelvollisuuden laajentamisesta. Sivistan näkemyksen mukaan esityksen suurimmat puutteet liittyvät esityksen vaikutusarvionteihin sekä kustannusvaikutuksiin.

– Esitämme, että uudistuksen toimeenpanoa siirretään ainakin vuodella. Näin koko uudistus astuisi voimaan samanaikaisesti, vuoden kuluttua tiedetään myös paremmin, millaisia pysyviä vaikutuksia koronakriisistä jää julkiseen talouteen, johtaja Laura Rissanen Sivistystyönantajista toteaa.

Sivistystyönantajat korostaa, että tavoite siitä, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon on yhteinen. Lausunnossa korostetaan perusopetuksen riittävää resursointia, jotta kaikilla toiselle asteelle siirtyvillä on riittävät valmiudet toisen asteen tutkintoon. Perusopetuksen resurssien vahvistamista ei saisi jättää pelkän hankerahoituksen varaan.

Hallitusohjelman mukaisesti kaikille koulutuksen järjestäjille on luvattu korvata täysimääräisesti uudistuksesta aiheutuvat kustannukset. Nyt näyttää siltä, että näin ei ole. Sivistan mukaan uudistuksen hintalappu on karkeasti alimitoitettu. Oppimateriaalien hankintaan ei ole varattu riittävää resurssia, eikä kasvaviin opiskelijamääriin ole osoitettu lisärahaa.

– Aliresursoituna uudistusta ei pidä tehdä. Tällöin opetuksen järjestäjät joutuvat hakemaan säästöjä muualta ja käy niin, että uudistuksen myötä opetusryhmien koot nousevat, opiskelijoiden valinnan mahdollisuudet kapenevat ja henkilökohtaisen tuen määrä laskee. Tämä ei ole uudistuksen tavoitteiden hengen mukaista, Rissanen muistuttaa.

Kansanopistojen oppivelvollisuuslinjan osalta esitys on oikeansuuntainen. Esitetty opiskelijamäärärajaus (650) ei kuitenkaan ole perusteltu eikä vapaan hakeutumisoikeuden hengen mukainen.

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) uhkaa muodostua esitetyssä muodossa raskaaksi järjestää. Sivista esittää, että jatkovalmistelussa mahdollistettaisiin se, että myös perusopetuksen lisäkoulutuksen järjestäminen (kymppiluokat) jatkuu TUVA-koulutuksen rinnalla.

Lisätietoja:
Laura Rissanen, p. 041 540 4505
Johtaja, Sivista

Jussi-Pekka Rode p. 040 1686836
Asiantuntija, Sivista

Lausunto kokonaisuudessaan

Jaa

Seuraa